presentie-ervaring uit een buurtpastoraat

advertisement
Op 25 februari jl
had in het Sint Jozefhuis te Oosterbeek
weer een
ontmoetingsdag
plaats en wel
ROND HET THEMA:
PRESENTIE-ERVARING
UIT EEN BUURTPASTORAAT
Deze ontmoetingsdag werd geleid door Monique de Bree.
Zij is buurtpastor Daalsedijk in Utrecht.
Zij hield een inleiding en deelde met ons haar ervaringen als buurtpastor.
Monique begon jaren geleden te werken
volgens de presentiebenadering,
het onderwerp dat we op de vorige ontmoetingsdag besproken hebben.
Ze liep over straat,
ging op een bankje zitten in een speeltuin
in de Daalse buurt.
Kinderen en buurtbewoners begonnen met haar te spelen en te praten.
Ze werd uitgenodigd binnen te komen.
Door bij hen te zijn en door met hen op te trekken in het dagelijks leven,
ontstonden er relaties
en leerden zij aan haar wie zij voor hen kon en moest zijn.
Enthousiast en met
overtuiging
sprak Monique
over haar
ervaringen.
Voor de toehoorders
was het duidelijk,
dat dit soort van
pastoraat
noodzakelijk is
in de Kerk
van deze tijd.
De problemen in de wijk, en vooral de persoonlijke problemen van de
mensen zijn immens:
ziekte, armoede, conflicten, opvoeding en onderwijs, werkeloosheid en
slechte behuizing.
Maar ook is er het goede dat wel lukt, daar worden kracht en talenten
zichtbaar, saamhorigheid en liefde.
Ook daarvan is zij getuige en deelgenoot.
Buurtpastores doen wat Jezus en een Charles de Faucould hebben
gedaan. Het presentiepastoraat blijft telkens proberen de bijzondere
woorden van het Twee Vaticaans Concilie waar te maken:
“Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag,
vooral van de armen en van hen die, hoe dan ook, te lijden hebben,
zijn evenzeer de vrede en hoop, het verdriet en angst
van de leerlingen van Christus. Er is werkelijk niets
bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in het hart.
(Gaudium et Spes 1)
Dit fotoalbum bevat
voorbeeldpagina's om u op
weg te helpen.
Als u pagina's wilt
toevoegen, klikt u op het
tabblad Introductiepagina
en vervolgens op de galerie
Nieuwe dia.
Het persoonlijke contact tussen de mensen
onderling is kenmerkend
voor de ontmoetingsdag
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn en staat of valt niet
met wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit in de ziel, in het hart gegrift.
ligt voor anker voorbij de horizon.
Hoop,in deze diepe en krachtige betekenis
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.
Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Hoop, is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop.
Vaclav Havel
EINDE
Download