Veel voorkomende afkortingen in het Voortgezet Onderwijs – Maris

advertisement
Veel voorkomende afkortingen in het Voortgezet Onderwijs – Maris College
AB = Ambulante Begeleiding
ACL = Action Labs
ACTB = Advies Commissie Toelating en Begeleiding
B & W = Beauty & Wellness
BO = Basisonderwijs
BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg
CE = Centraal Examen
CSE = Centraal Schriftelijk Examen
CKV = Culturele Kunstzinnige Vorming
DTC = Dienstverlening, Techniek & Commercie
GL = Gemende Leerweg
GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
H & A = Handel & Administratie
HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HTL = Havo-gerichte Theoretische Leerweg
HWB = Huiswerk Begeleiding
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg
KWU = Keuze Werkuur
LWOO = Leerweg Ondersteunend Onderwijs
MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs
M & H = Management & Hospitality
MR = Medezeggenschapsraad
MT = Managementteam
MTL = Mbo-gerichte Theoretische Leerweg
NASK = Natuur- en Scheikunde
O & O = Onderzoek & Ontwerpen
OCW = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OR = Ouderraad
PO = Primair Onderwijs
PRO = Praktijkonderwijs
PSO = Praktische Sector Oriëntatie
PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting
ROC = Regionaal Opleidingen Centrum
RT = Remedial Teaching
SD&V = Sport, Dienstverlening & Veiligheid
SE = Schriftelijk Examen
TL = Theoretische Leerweg
UV = Uiterlijke verzorging
VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO = Voortgezet Onderwijs
VT = VakcollegeTechniek
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VZ = Verzorging
WVO = Wet Voortgezet Onderwijs
ZAT = Zorg Advies Team
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards