Presentatie Infoavond (Algemeen)

advertisement
Informatieavond 13-09-2016
“School Ondernemings Plan
2016-2020”
Jaarplan 2016-2017
1
Klokkebei voor de Kanjers van de toekomst
1.
2.
3.
4.
5.
Externe ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen
Meerjarenbeleid Markant
Meerjarenbeleid OBS de Klokkebei
Jaarplan 2016-2017
Jaarplan 2016-2017
2
Externe ontwikkelingen
Personeel:
• lerarenregister: vakbekwaam in 2020
• schoolleidersregister: uiterlijk in
2018
• inzet ICT-vaardigheden in het
onderwijs
• startende leerkrachten in 3 jaar
basisbekwaam
Jaarplan 2016-2017
3
Externe ontwikkelingen
Leerlingen:
• uitdagend onderwijs aanbieden
• toptalenten herkennen
• passend aanbod voor ieder kind
• onderzoekend leren (wetenschap &
techniek)
• bevorderen kwaliteit cultuuronderwijs
Jaarplan 2016-2017
4
Meerjarenbeleid Markant Onderwijs
• ontwikkeling
kwaliteitszorg tot norm
inspectie
• implementatieplan
passend onderwijs
• invullen groeidocument
door leerkrachten
• POP alle personeel
Jaarplan 2016-2017
5
Meerjarenbeleid OBS de Klokkebei
• Cultuurbeleidsplan:
* nieuwe muziekmethode
“123ZING”
* muziek en dans i.s.m.
De Stilte
• Digitale leeromgeving
MOO
• WIG digitaal gr. 4 t/m 8
• Gepersonaliseerd leren
vanuit leerlijnen en
leerdoelen
• SEO: Kanjertracject
gehele school
Jaarplan 2016-2017
6
Interne ontwikkelingen
• Digitalisering: chrome
books, MOO omgeving, WIG
digitaal
• Werken vanuit leerlijnen en
leerdoelen
• Cultuurbeleidsplan 20162020
• Sociaal emotionele
ontwikkeling: Kanjertraining
• Gesprekkencyclus en
rapporten
Jaarplan 2016-2017
7
Jaarplan 2016-2017
(zie schoolgids 2016-2017, pag.40 t/m 42)
• naar gepersonaliseerd leren: andere
werkwijze WIG gr. 4 t/m 8 (leerlijnen en
leerdoelen bepalen aanbod)
• MOO omgeving gebruiken om aanbod op
maat te bieden
• chrome books (gr. 3 t/m 8) en I-pads
(kleuters) inzetten
• andersom gesprekken
• rapporten
Jaarplan 2016-2017
8
Jaarplan 2016-2017
(vervolg)
• kwaliteitszorgkalender 2016-2017
• BOUW interventie leesprogramma
• cultuurplan: de Ontdekking,
muziekmethode “123ZING”, dans De Stilte,
enz.
• Kanjertraining gehele team incl.
ouderbijeenkomst 6 oktober
Jaarplan 2016-2017
9
Download