PowerPoint-presentatie - Brussels Platform Armoede

advertisement
Abrusco
Jongerencoaches op school. Linken tussen onderwijs en welzijn.
Abrusco (Time out Brussel)
 Doel:
 Schooluitval Gekwalificeerde uitstroom+
 Organisatie:
 Samenwerkingsverband tussen Onderwijs (3 CLB’s en 3 scholengroepen) en Welzijn
Basis
Principes
Doel
Partners
Continuüm
Methodiek
Doel
Doel
Continuüm
Methode
Partners
• Wat doen we?
• Resultaten
• Knelpunten
• Voorstellen
Jongerencoaches
JoCo’s op school:
Onze inspiratie:
•
Ervaring JoJo’s en Spijbelcoaches
•
Netwerk Tegen Armoede over lln-begeleiding
Infopunt
•
•
Laagdrempelig, Basisinfo
Doorverwijzen, Meegaan
Luisterpunt
Wat doen we?
• Open deur, open oor
• Opstap naar motiverend gesprek
Communicatie-brug
• Wantrouwen leerkracht
• Wantrouwen ouders/leerlingen
Vroeginterventie
• Preventief werken
• Gedrag niet banaliseren
Leerrecht
• School stimuleren
• Jongere motiveren
Link
• Hulpverlening: info en meegaan
• Motivatie naar begeleiding
Resultaten
4 veelgehoorde opmerkingen:
wat is onze ervaring?

Boys don’t cry!
 Jongens>meisjes
 Harde bolster

Jongeren komen alleen maar klagen over leerkracht en school
 Klacht verbergt behoefte
 Vnl psycho-sociale vragen, thuisproblemen

Jongeren willen zo min mogelijk leren.
 Grote vraag naar “leren”
 Leren is niet populair, diploma wel

Jongeren willen alleen maar zo snel mogelijk de school verlaten.
 Ja: snel aan het werk… Maar: ¾ voortijdige schoolverlaters heeft spijt
 Neen: jongeren blijven langer in onderwijs. Gedemotiveerd, maar diplomawens
Sanctie-beleid
•
•
Knelpunten
Sancties staan haaks op zorg
Sancties creëren 2° orde-conflicten
Tweerichtingsverkeer
• Luisterbereidheid, inspraak schoolteam
• Luisterbereidheid jongere
Ruimte en tijd
• Tijdsdruk, deadlines
• Prioriteit is kennis, dan gesprek
Afstandsonderwijs op school
• Grote kloof tussen lk en ll
• Beperkte emotionele component
Remediëring, onderwijs
• School stimuleren
• Jongere motiveren
Sanctie-beleid
•
•
•
Voorstellen
Nadelen: werkt niet, haaks op leren, sfeer,
ongelijkheid in toepassing
2° orde-sancties vermijden
Sancties “begeleiden”
Tweerichtingsverkeer
• Luister-ondersteuning lk en ll
• Luistertijd
Ruimte en tijd
• Slow is fast with people, fast is slow
• Tijdswinst boeken door gesprekstijd
Afstandsonderwijs op school
• Sfeer is emotie is essentieel
• Tussen kil en warm zit een breed palet
Remediëring, onderwijs
• Ondersteuning voor het leerproces (ipv inhoud)
• Succes-ervaring creëren en ondersteunen
Dank voor de aandacht…
en nu…
Gesprek!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards