Organigram 2016

advertisement
FORENSISCH CENTRUM TEYLINGEREIND
ORGANIGRAM
Raad van
Toezicht
directeurbestuurder
primair proces •
gedragswetenschap •
onderwijs. educatie en activiteiten •
trajectbegeleiding •
methodieken en interventies •
screening&diagnostiek •
medische en psychiatrische zorg •
geestelijke zorg •
leefklimaat
dagprogramma
onderwijs
behandeling
observatie
duale aansturing
beveiliging
BHV
•
•
OR
bestuursdienst
juridische zaken
bestuursondersteuning
directiesecretariaat
communicatie
Beleid/kwaliteit
•
•
•
•
jongerenadministratie
ICT
financiële en salarisadministratie
facilitaire dienstverlening
jongeren
en hun
sociaal
netwerk
bedrijfsvoering
beveiliging
HR
HR-advies •
personeelsadministratie •
Arbo •
RI&E •
deskundigheidsbevordering •
•
•
•
•
•
Download