concluding observations onderwijs en werk

advertisement
Concluding observations – Onderwijs (1)
• Ontwikkelen van een coherente strategie rond
inclusief onderwijs
• Toekennen van de nodige financiële, materiële
en menselijke middelen
• Voorzien van de nodige ondersteuning:
toegankelijke schoolomgeving, redelijke
aanpassingen, individuele leerplannen,
technologische hulpmiddelen, toegankelijk en
aangepast lesmateriaal
Concluding observations – Onderwijs (2)
• Gebruik van braille en gebarentaal
• Erover waken dat inclusief onderwijs
geïntegreerd wordt in de lerarenopleidingen
en in de voorgezette opleidingen
Concluding observations – Werk
• Maatregelen nemen die de tewerkstelling van
personen met een handicap aanmoedigen
(zowel overheid als privé)
• Garanderen van een effectieve bescherming
tegen discriminatie
• Verzekeren van een adequate
beroepsopleiding en toegankelijkheid
• Verzekeren van redelijke aanpassingen
Download