Link woordjes thema 6

advertisement
Afspraak: achtervoegsel heid (langer
maken, heid – heden, dus met een d)
aardigheid
boosheid
eenheid
eenzaamheid
hoeveelheid
juistheid
aardigheid
boosheid
eenheid
eenzaamheid
juistheid
meerderheid
mensheid
minderheid
oudheid
overheid
schoonheid
snelheid
vrijheid
waarheid
wijsheid
bezigheid
dankbaarheid
gelegenheid
gelijkheid
gezondheid
mogelijkheid
veiligheid
verlegenheid
zekerheid
Afspraak: centwoorden, je hoort een s, schrijft een c.
cellen
centen
centimeter
centimeters
centraal
centrale
cijfers
cirkels
citroen
citroenen
decimeter
lucifer
lucifers
oceaan
oceanen
precies
procent
proces
provincie
Afspraak: colawoorden, je hoort een k, schrijft een c.
actieve
activiteit
cactus
camera
cavia
circus
clowns
conflict
conflicten
contact
contacten
dictees
directe
directeur
directeuren
insecten
producten
projecten
reclame
reclames
seconde
seconden
viaduct
viaducten
Afspraak: ‘s (denk aan des = ‘s)
's avonds
's maandags
's middags
's morgens
's nachts
's ochtends
's winters
's woensdags
's zaterdags
's zomers
’s zondags
Afspraak: meervoud met ‘s (ik hou van Ys)
auto's
diploma's
euro's
foto's
gorilla's
ijsco's
kano's
kassa's
kilo's
komma's
menu's
pagina's
paraplu's
piano's
pinda's
radio's
ski's
zebra's
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards