Magnetisme - Telenet Users

advertisement
Magnetisme
Soorten: natuurlijke en kunstmatige magneten.
Vorm soorten: staaf, naald, hoefmagneet, cilindervormig (tekening op blz 9).
Neutraal vlak is:……………..
Poolas is:…………………..
De polen zijn …………………..
Gelijknamige en ongelijknamige polen (kenmerk) ………………………………..
Doorlaatbaarheid voor magnetische velden van een stof:
Eenheid: H/m
 = o x r
o = 410-7 H/m absolute permeabiliteit.
r : relatieve permeabiliteit, voor lucht en lucht ledig is dit = 1.
Veldsterkte (H):
Eenheid: A/m
Fig 217 en 223.
Kenmerken en eigenschappen: blz 16 punt C.
Veldlijnen tekenen zie figuren 224 tot en met 229.
Magnetische flux ()
Eenheid: weber of Wb
Definitie blz 17: Dat de totale ……………………………. binnentreden.
Uniform veld: ………………………………………….
Inductie of magnetische fluxdichtheid (B):
Eenheid: Wb/m²
De flux per oppervlakte éénheid.
B=/A
A= oppervlakte in m².
Formules:
=BxA
B =  x H = o x r x H
Oefeningen:
Elektromagnetisme
Proef van Oersted
Omschrijving:
Een stroomvoerende geleider veroorzaakt een magnetisch veld eromheen,
concentrische cirkels.
Zin van het magnetisch veld bepalen door regel van de kurkentrekker (rechterhand).
Fig 249 en 250
I
Waarde van de veldsterkte: H 
=(A/m)
I in A
r in meter
2. .r
Magnetisch veld in een spoel of solenoïde:
Definitie solenoïde:
Bepalen van de richting van de veldlijnen m.b.v. kurkentrekker regel, rechterhandregel
Fig: 256 en 257
Omschrijving rechterhandregel:
Waarde van de veldsterkte (in het midden van de solenoïde):
H
NI
N windingen I in A
d ²  l²
Als l>>d mag je d laten vallen, als d>>l mag je l laten vallen.
Oefnigen
Electrodynamische Krachten
d en l in meter
Download