De noodzaak van vernieuwing in de zorg

advertisement
De noodzaak van vernieuwing in
de zorg
RVZ - advies Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg
Noodzaak
• Nu beperkte spanning vraag en aanbod arbeidskrachten
• Maar…
- aandeel ouderen stijgt sterk tot 2040
- omvang zorgvraag stijgt
- inhoud zorgvraag wordt complexer
- patiënten willen andere zorg
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
totaal 65 jaar en ouder
3.000.000
wv 80 jaar en ouder
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2.010
2.020
2.030
2.040
Potentie arbeidsbesparende innovaties
groot
• We moeten op een andere manier de noodzakelijke zorg
verlenen
• Thuis waar mogelijk
• Met behulp van meer mantelzorg en zorgverleners als coach
• En met behulp van technische mogelijkheden, in huis en in
instellingen
Er is al veel, maar nog niet op grote
schaal
•
•
•
•
•
•
•
Zorg op afstand
Zelfzorg
Domotica in huis en in instellingen
Robotica
E-mental health
Productvernieuwingen
Procesverbeteringen
Belemmeringen
•
•
•
•
•
Weerstand bij zorgverleners
Verkeerde financiële prikkels
Experiment na experiment, subsidie na subsidie
Opleidingen blijven achter bij vernieuwing
Te weinig leiderschap en ondernemerschap
Vernieuwing heeft zachte landing
nodig….
Burgers zijn er klaar voor…..
•
•
•
•
•
29% gebruikt nu al bloeddrukmeter
Slechts 32% wil beslist geen zorg op afstand
Vaste zorgverlener thuis, samen met familie heeft de voorkeur
Slechts 12% heeft bezwaar tegen videobewaking thuis
Vriendelijkheid, deskundigheid, bereikbaarheid en nieuwe
technologieën toepassen zijn belangrijk bij keuze instelling
Wat is nodig
• Leiderschap en ondernemerschap
• Management gericht op innovatief vermogen organisatie: sociale
innovatie
• Structurele financiële ruimte
- opt-in regeling voor arbeidsbesparende innovaties
- bekostiging infrastructuur zorg op afstand en transitie naar
telezorg
• Samenwerken in de zorgketen, in regionale netwerken
• En vooral: continue nastreven van kwaliteitsverbetering
Download