Bijeenkomst EFD presentatie menzis zonder commercial

advertisement
LOGO
KLANT
Bijeenkomst EFD
29 OKTOBER 2014
29 29 OKTOBER 2014
Programma bijeenkomst EFD
 Over Menzis
 Strategie zorginkoop Menzis
 Wijziging Langdurige zorg (Brigitte Stockman)
 Vragen
 Borrel en eventueel mogelijkheid tot rondleiding Menzis gebouw
29 OKTOBER 2014
Over Menzis
Menselijk
Voor elkaar
Daadkrachtig
“Wij zijn er voor alle mensen.
Iedereen is welkom bij Menzis.”
“Samen met u en uw medewerkers
werken we aan elkaars gezondheid.”
“We verhogen samen met u de
inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit
van uw medewerkers.”
 Duurzaam financieel beleid
 Landelijke zorgverzekeraar
 35.000 zorgaanbieders gecontracteerd
29 OKTOBER 2014
• Vierde zorgverzekeraar,
2,1 miljoen klanten
• Ledenraad als hoogste orgaan,
geen winstoogmerk
• Oost- en Noord-Nederland marktaandelen tot
65%, in Den Haag 30% (Azivo)
• AnderZorg is internetmerk
• Eerstelijns zorgaanbieder: regelt en levert zorg
voor 22.000 asielzoekers
op 60 locaties
29 OKTOBER 2014
29 OKTOBER 2014
Strategie zorginkoop Menzis
Totale uitgaven aan zorg in 2014:
€ 5,7 miljard
(Basisverzekering & aanvullende verzekeringen tezamen)
• Zorgaanbod met meer zelfmanagement
• Nadrukkelijke rol voor geïntegreerde eerstelijnszorg
• Minder specialistische tweedelijns zorg
Polissen bieden verschil in
keuzevrijheid en premie
Kwaliteit van zorg
(voorloper in de zorg)
Toegankelijkheid
van zorg
Keuze in zorgverleners
Premie
Selectiefpolis
BudgetBewust
Naturapolis
Restitutiepolis
Minimum eisen beroepsgroep
Patiëntenverenigingen
Klantervaringen (review & rating)
Minimum eisen beroepsgroep
Patiëntenverenigingen
Klantervaringen (review & rating)
Minimum eisen beroepsgroep
Patiëntenverenigingen
Klantervaringen (review & rating)
Treeknormen
Zorgadviseur
(gemiddeld 40 dagen besparing)
Treeknormen
Zorgadviseur
(gemiddeld 40 dagen besparing)
Treeknormen
Zorgadviseur
(gemiddeld 40 dagen besparing)
Ruim
Zeer ruim
Volledig
Met 35.000 gecontracteerde
zorgaanbieders zeer ruime
keuzevrijheid
(meer dan 95%)
Zowel gecontracteerde als
niet-gecontracteerde zorg
€€
€€€
Selectieve inkoop bij:
Medisch Specialistische Zorg
(liesbreuk, meniscus, staar,
slaapapneu, carpaal tunnel
syndroom)
Hulpmiddelen (stoma, gehoor)
€
29 OKTOBER 2014
Download