Trek eens een geoblik open (Laurens Zwakhals)

advertisement
Trek eens een geo-blik open
Laurens Zwakhals, cVTV
Doe iets met kaarten?!
• VTV-1997
• Zorgatlas
• Zorg, gezondheid, determinanten, preventie
Zorg: apotheken (1)
Zorg: apotheken (2)
Zorg: apotheken (3)
Gezondheid
Preventie
Determinanten
Animaties (1)
Animaties (2)
MRSA-surveilance
Surveillance systeem van Niedersachsen
http://www.nlga.niedersachsen.de
Wat gebruiken we veel?
GIS/kartografie, voornamelijk:
- Kartografie, weinig typische GIS-analyses
- Thematische kartografie
- Kleinschalige kartografie
- Analyses op afstand en reistijd
- Database-oplossingen
Wat we hebben geleerd
• Begin bij het eind
• Hou het flexibel
• ‘Keep it simple’
• Het oog wil ook wat
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards