Presentatie Paulien van Hessen

advertisement
Van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag
naar Mens & Maatschappij in de huisartsenvoorziening
donderdag 26 mei 2016
NVAG (mini)symposium / VAGZ Wesley cyclus
Paulien van Hessen, arts voor maatschappij & gezondheid
Raad van Bestuur SAG
SAG Gezondheidscentra: Huisartsenzorg en meer
•
•
•
15 gezondheidscentra
86.000 Amsterdammers
meerdere zorgverleners leveren
geïntegreerde zorg onder één dak:
- huisarts
(incl. ondersteuners en assistenten)
- fysiotherapeut
- diëtist
- psycholoog
- bloedafnamepunt e.a. diagnostiek
- consultatiebureau
- apotheek etc.
Kernwaarden voor een SAG gezondheidscentrum
•
•
•
•
•
Laagdrempelig
Integraal
Hoge kwaliteit
Menselijke maat
Partnerschap met de patiënt
Innovaties SAG, deels vooral voor achterstandspopulatie
•
•
•
•
•
•
•
Uitbreiding Eerstelijns Diagnostiek
Jeugd GGZ (o.a. ADHD-medicatie)
POH-ouderen / POH-jeugd / brede praktijkverpleegkundige: schakel met de wijk
Meekijkconsulten: substitutie van 2de naar 1ste lijn
Persoonlijk Gezondheids Dossier / e-Health
Health Communicator: in eigen taal
Wandelgroepen
Health Communicator
Populatie SAG gezondheidscentrum Slotermeer
• 90% lage SES
• grotendeels allochtoon
• sociale en gezondheidsproblematiek:
- stress
- veel chronische aandoeningen
- psychische klachten
- diabetes
- overgewicht
- veel medicatiegebruik
Bestaande samenwerking in GC Slotermeer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SEZO maatschappelijk werk in GHC
Basisteam
Wijkzorgnetwerken
Samen voor Slotermeer gezond, werkgroep psychosociaal
Project Kwetsbare Ouderen
PACT Gezond Gewicht
PATZ (palliatieve thuiszorg, overleg huisarts-wijkverpleging)
Zina platform cursussen lichaamswerk (Broedplaats, gesubsidieerd)
SAG JGZ cursus Rondom de Geboorte in de Honingraat
Welzijn op recept
Jeugd & Preventie
•
•
•
•
•
•
In Amsterdam: 22 Ouder – Kind – Teams; regie bij gemeente
JGZ onderdeel van de OKT’s
Gezamenlijke JGZ-verpleegkundige – POH-(GGZ)-jeugd
Kindcheck
Rondom de Geboorte: zwangerschapscursussen
Pact Gezond Gewicht
Preventie, Sociaal domein & Epidemiologie
• Wijkscan (één geïntegreerde!): epidemiologische expertise bij
GGD
• Leefstijl onderdeel van ketenzorg cq ketenDBC’s
• Wandelgroepen
• Minimale Interventie Strategie
• Warme overdracht naar publieke programma’s
• Ik Stop Ermee?!
• Wijkzorgnetwerken: veel zorgvragen betreffen sociaal domein
• Krijt Molen Alliantie: 12 partijen in zorg en welzijn in Adam
Noord: populatiebenadering, o.a. Triage & CaseManagement
Ondersteunde Zelfzorg
•
•
•
•
•
•
•
•
Positieve gezondheid
Shared decision making
Van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag: rebellenclub
Zelfmanagement: omgaan met symptomen, leefstijl
House of Care, Chronic Care Model, Guided Care Model
e-Health
Individueel Zorg Plan, IZP
Persoonlijk Gezondheids Dossier, PGD
Aandachtspunten HA SAG voor Publieke Preventie
•
•
•
•
•
•
•
Doe niet iets dubbelop: veel gebeurt al
Cave lange opsommingen: focus!
Zorg voor aansluiting op NHG-zorgstandaarden
Geen projectfinanciering: einde van de hoepeltjes
Graag bewezen effectiviteit
We willen niet alles zelf doen
Spreek de taal van bijv. document KNMG
Download