Proces patiënt - Tilburg University

advertisement
Rol patiëntenorganisaties bij
kwaliteit van zorg en onderzoek
Anemone Bögels, directeur NFK
Lustrum symposium Tranzo 30 september 2010
NFK
Leden: 25 kankerpatiëntenorganisaties
Missie:
bevorderen kwaliteit van leven van
mensen geraakt door kanker door:
• Belangenbehartiging
• Empowerment mensen met kanker
• Ondersteuning lidorganisaties
Levensloop centraal
Gezond
blijven
Beter
worden
Leven
met
Waardig
sterven
kwaliteit van zorg
1. Versterken individuele patiënt als
• Coproducent van zorg: zelfmanagement
• Consument van zorg: o.a. keuzeondersteunende info
2. Belangenbehartiging
kwaliteit van zorg
1. Versterken individuele patiënt als
2. Belangenbehartiging:
Stimuleren kwaliteit van zorg door
beïnvloeding aanbieders, verzekeraars en
regelgevers
Kwaliteitscriteria vanuit
patiëntenperspectief
3e partij
Patiëntenorganisaties
Proces patiënt
Verzekeraars
Aanbieders
3e
Kwaliteitscriteria
partij
Patiëntenorganisaties
CQ- index
Monitor/
patientenEvaluatie
wijzers
Richtlijnen/
zorgstandaard
Proces patiënt
(tijdige)
diagnostiek
behandeling
(na)zorg
palliatieve
zorg
Verbeterprojecten
Borging
Verzekeraars
Inkoopcriteria
reïntegratie
Aanbieders
Zorginkoop
Onderzoek
1. Versterken patiënt
• www.kankeronderzoek.info
2. Belangenbehartiging: inbrengen
patiëntperspectief
Onderzoek
1. Versterken patiënt
2. Belangenbehartiging: inbrengen
patiëntperspectief
• Agenderen: via speeddating agenda
opstellen, regie centrale vraagstuk
• Programmeren
• Uitvoeren: ook kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid meten
Download