Aanwervingsvoorwaarden

advertisement
Aanwervingsvoorwaarden
- op de datum van de aanstelling voldoen aan de opleidingsvereisten zoals die bepaald zijn door Kind
en Gezin, zijnde:
Beroepssecundair onderwijs:
3de jaar van de 3de graad kinderzorg (en alle eindstudiebewijzen die gelijkgeschakeld zijn;
de opleiding ‘kinderzorg’(bso3), die vanaf 1 september 2002 door de Centra voor Volwassenonderwijs,
met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied personenzorg georganiseerd mag worden;
3de jaar van de 3de graad van een ‘naamloos leerjaar’, wanneer dit diploma vergezeld is van een attest
dat verklaart dat het goedgekeurd leerplan kinderzorg volledig gevolgd werd, en dit attest door de
bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt is verklaard (diploma’s vanaf het schooljaar
1997-1998);
de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ van het experimentele modulaire beroepssecundair
onderwijs (eerste afgestudeerden behalen hun certificaat in het schooljaar 2004-2005);
3de jaar van de 4de graad ‘ziekenhuisverpleegkunde’ of ‘psychiatrisch verpleegkundige’ (‘gediplomeerde
verpleegkundige’, vroeger ook ‘A2-verpleegkundige’ genoemd.
Technisch secundair onderwijs:
2de jaar van de 3de graad ‘sociaal technische wetenschappen’ of ‘bijzondere jeugdzorg’ (vanaf 20032004 ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ genoemd) of ‘verpleegaspirant’ (vanaf 2003-2004 ‘gezondheid- en
welzijnwetenschappen’ genoemd);
3de jaar van de 3de graad ‘internaatswerking’ of ‘leergroepwerking’;
praktische leergangen van de VSWP opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (deze opleiding in het
volwassenonderwijs behoort tot het technisch secundair onderwijs).
Hoger of universitair onderwijs:
hoger onderwijs van één of meer cycli/bachelor;
hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type;
universitair onderwijs van één of meer cycli/master.
Een attest van de cursus “verantwoordelijke kinderopvang”, georganiseerd door het VIZO in Syntracentra, op voorwaarde dat de module “begeleider buitenschoolse kinderopvang” geïntegreerd is in de
cursus.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards