PowerPoint-presentatie - Literatuur en Samenleving

advertisement
Adviesraad L&S 2015-2021
Korte introductie & Discussie
Jacqueline Bel (UHD): voorzitter
Margreet Onrust (UHD): directeur onderwijs
Ben Peperkamp (HL): afdelingshoofd Taal,
Literatuur & Communicatie
© VU FdG | BP 2015
Introductie
•
•
•
•
•
•
•
•
Universitaire bacheloropleiding 3 jaar [180 ec];
Vrije Universiteit, Amsterdam;
Faculteit der Geesteswetenschappen, TLC;
5 hoogleraren, 2 UHDs, in totaal: 20
docent/onderzoekers en 6 PhDs;
17 + 23 bachelorstudenten;
Kosten 2014: 1 miljoen E;
Uitstroom: Ma [1 jaar], Rma [2 jaar], Ema [2 jaar];
Beroep: onderwijs, uitgeverswereld / culturele
sector / journalistiek / overheid…
Uitgangspunten
• Primair: onderzoeksgebonden [WHO];
• Internationaal: Tracks Engels & Nederlands;
• Brede oriëntatie in jaar 1 (‘basis’, selectie
BSA);
• Specialisatie (differentiatie) in jaren 2 en 3;
• Oriëntatie op het beroepenveld.
Context
• ‘21th Century Skills’: competentie-spectrum
• Digitale (leer)omgeving 3.0
• Rol van de Universiteit: ‘leerfabriek versus
vrijplaats’
• Betekenis van de
humaniora/geesteswetenschappen: publiek
debat
• Relatie met de ambities van onze
kenniseconomie
Kwetsbaar
• Demografie: verminderde instroom VWO/HBO 2025;
• Studiekeuzegedrag: verbreding van het
opleidingenaanbod 1980-heden;
• Financiering & rijksoverheidsbeleid: reductie;
• Ontwikkelingen in de curricula van het middelbaar
onderwijs: ‘minder literatuur ‘;
• Erosie van het prestige van literatuur & letteren
(geesteswetenschappen) in onze cultuur;
• Krimpende (stabiliserende?) uitgeefsector;
• Verminderde (lage) interesse voor het (klassieke)
lerarenvak bij aanhoudende vraag.
Propositie L&S: Verhalen, Cultuur,
Innovatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Breed in jaar 1;
‘Exclusief literatuur’ [literatuurwetenschap];
Intensief;
Kleinschalig, coherent, studeerbaar;
Met ‘een blik op de wereld’;
Wervend [‘digitaal’];
Creatief schrijven & Virtuele uitgeverij;
[Kwaliteitszorg].
j. 1
j. 2
j. 3
Internationalisering
Studying abroad
(Inleiding) theorie
Historisch
Literaire veld
Leraarschap
Ambities & prioriteiten 2015-2021
• Meerjarenperspectief: vergezichten!
• Meer (internationale) instroom [UK]?
• Meer studenten met een niet-Nederlandse
achtergrond?
• Sterker samenwerken met Taal &
Communicatie, Media & Journalistiek: TLC?
• Uitbouw pre-university [VU-breed]?
•Dank!
Download