Dia 1 - Pontes Pieter Zeeman

advertisement
Mavo
20 januari 2016
www.pontes.nl
Welkom
René Fondse
teamleider Mavo
Plaatsing
• Van PO naar VO
• bindend schooladvies
• 1 maart vaststeldatum
• eindtoets is 2e gegeven
Om te wennen
• werkbezoek (is al geweest)
• vandaag de open middag/avond
• kennismakingsmiddag einde jaar
• introductiedagen
De overstap
• van vertrouwd naar nieuw
• een “kleine” brugpieper
• veel vakken
• en dat huiswerk…
Onze Mavo
• voornamelijk lessen in
gebouw Zuid
• een vast docententeam
met wekelijks overleg
Vakken…
biologie, Duits, Engels
kunst & media, gym
mentorles, muziek
natuurkunde, wiskunde
sport, geschiedenis
aardrijkskunde, Nederlands
taal, rekenen, LOB
Voorbeeldrooster
Hulp en steun
• vakdocenten
• mentor
• leerlingbegeleider
• staffunctionaris zorg
Mentor van de klas
• contact met en voor uw kind
• zorg voor uw kind inzake
resultaten en welbevinden
• uw eerste aanspreekpunt
• overleg met docenten
Communicatie
• telefoon – 0111-415751
• e-mail – [email protected]
• ouderweb – eigen account
• web – www.pieterzeeman.nl
• rapporten
• ouderavonden
• persoonlijk gesprek
Voorbereiden op
• (meer) zelfstandigheid
• vakkenpakket
• diploma
• vervolgopleiding
Inrichting onderwijs
• VMBO basis/kader - 4 jaar
• VMBO mavo
- 4 jaar
• HAVO
- 5 jaar
• VWO
- 6 jaar
Ook op Pieter Zeeman
• Sport
• Kunst & Media
• Technasium (HV)
Na de MAVO
• MBO
• HAVO
Website
• presentatie op website
• www.pieterzeeman.nl
Uw vragen?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards