VO_8M - Nldata.nl

advertisement
HET
VOORTGEZET
ONDERWIJS
Schooltypes
VWO (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs)
HAVO (hoger algemeen voortgezet
onderwijs)
VMBO (voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs)
Praktijkonderwijs
WO
HBO
MBO
Niveau
3 en 4
6 VWO
5
4
Werken
Niveau Niveau
2 en 3 1 en 2
HAVO
V
M
B
O
TL
GL
KBL
BBL
3
2
1
Leerwegondersteunend onderwijs
PRO
BASISVORMING
Alle leerlingen krijgen de eerste twee jaar dezelfde 15
vakken
Nederlands
Engels
Frans of Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Natuur- en
scheikunde
Lichamelijke
Opvoeding
Verzorging
Informatiekunde
Techniek
Tekenen
Handvaardigheid
Biologie
Muziek
VWO
6 jaar
Keuze tussen atheneum en gymnasium
Gymnasium (Grieks en Latijn)
Atheneum (Grieks of Latijn als keuzevak)
Basisvorming 3 jaar
B.B. tweede fase (= profiel en studiehuis)
Actief en zelfstandig leren
Voorbereiding voor het WO of HBO
HAVO
5 jaar
Basisvorming is 3 jaar
B.B. tweede fase (= profiel en studiehuis)
Voorbereiding op het HBO
Na havo 5 is instroming VWO 5 mogelijk
Profielen VWO &
HAVO
Natuur en Techniek
Natuur en Gezondheid
Economie en Maatschappij
Cultuur en maatschappij
VMBO
4 leerwegen:
Theoretische leerweg (veel theorie/ geen praktijk)
Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg (weinig theorie/ veel praktijk)
4 sectoren:
Techniek
Economie
Landbouw
Zorg en Welzijn
VMBO met LWOO
Praktijkonderwijs
VMBO met LWOO- indicatie:
Meer individuele begeleiding
Kleinere klassen
Extra hulp buiten de groep
Leerweg Ondersteund Onderwijs
Alleen mogelijk met KBL en BBL advies
Leerachterstand of sociale problematiek
Indicatie is noodzakelijk (IQ test)
Tijdpad
November:
Individuele gesprekken met kind
Eventueel Iq-test i.v.m. LWOO
Voorlopig advies
Het (voorlopig) advies
Indruk kind
Indruk ouders
(Huis)werkhouding en zelfstandigheid
(motivatie en doorzettingsvermogen)
Algemene indruk groep 7
Algemene indruk groep 8
Leerlingvolgsysteem
Cito Entreetoets
Tijdpad
Januari:
Definitief eindadvies
Onderwijskundig rapport
Open dagen V.O.
Februari:
Inschrijven op V.O.
Mei:
Iedere leerling staat
ingeschreven
Schoolkeuze
Schooladvies
Indruk kind
Open dagen
Interesse, motivatie en prestatie
Type kind
Type school
Verwachte score Eind Citotoets
groep 8
Aantal beschikbare plaatsen
EIND
E
Martine van der Weegen
Barend Schuurman
SWS Emmaüs© 2011
Download