Toevoeging n

advertisement
Basisbegrippen natuurkunde
De volgende begrippen worden op centrale examens vwo en havo zonder meer als bekend verondersteld:
Electriciteit





positieve en negatieve lading
elektrische kracht
stroom en geleiding door vrije elektronen
geleiders en isolatoren
omrekenen kWh en J
Licht



divergente, convergente en evenwijdige lichtbundels, schaduwvorming
spiegelende en diffuse terugkaatsing
sterkte van een lens, convergerende werking van een positieve lens
Trillingen en geluid



geluidssnelheid, echo
veerconstante
regelen toonhoogte snaarinstrument: invloed lengte en spanning
Mechanica



krachten op een voorwerp benoemen
remweg, veilige snelheid, stopafstand
gemiddelde snelheid
Materie





eenvoudig atoommodel
bouwstenen atoom
modelbegrip, molecuulmodel
faseovergang
dichtheid
Bron:
Mededeling over de eindexamens 2001 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (septembermededeling), Cevo
http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1i5tyz8#par9
Download