Uploaded by User2546

samenvatting startles wetenschappen

advertisement
Samenvatting startles:
snelheid bereken a.d.h.v. differentiequotiënt:
Berekenen van snelheid
SI-eenheden:
o Tijd t
seconde (s)
o Afstand l (of d)
meter (m)
o Snelheid v
meter per second (m/s)
o Versnelling a
meter per seconde2 (m/s2)
• snelheid is de afgelegde weg / tijdsduur
• v = dx/dt (dx betekent: verschil in positie)
Gemiddelde snelheid =
βˆ†x / βˆ†t
 Noemen we een differentiequotiënt
Berekenen van kracht:
SI-eenheiden 2:
o
o
o
o
o
Kracht F
Newton (N)
Massa m
kilogram (kg)
Arbeid W
Newtonmeter (Nm)
Druk p
Pascal (Pa)
Eerste wet van Newton
𝐹z=π‘šβˆ™π‘”
Zwaartekracht (N) = massa (in kg) βˆ™ gravitatieversnelling (in m/s2)
Tweede wet van Newton
F=m.a
Kracht (N)=massa (kg) . versnelling (m/s2)
Eenheid Newton= kg.m/s2
Eenheid van moment is N.m
Moment is kracht maal arm: M=F.r
Eenheid van druk is Pascal, 1 Pa= 1 N/m2
Significante cijfers:
Significante cijfers worden gebruikt bij metingen en schattingen Aan de hand van significante
cijfers geven we aan hoe nauwkeurig een meting of berekening is.
Dus een significant cijfer “maakt het getal nauwkeuriger”
100,00 is nauwkeuriger dan 100
Berekenen van energie etc:
SI-eenheden 3:
o Vermogen P
Watt (W)
o Stroomsterkte
AmpeΜ€ re (A)
o Spanning U
Volt (V)
o Weerstand R
Ohm (Ω)
 De wet van Ohm: R= U/I
W=J/s
SI-eenheden 4:
o Energie E
joule (J)
Kilowattuur (kWh) (elektrische energie)
o Warmte Q
joule (J)
o Temperatuur T
Kelvin (K)
• vb: Warmteverlies door een wand
Δ𝑄/Δ𝑑 = πœ†π‘†. Δ𝑇/Δπ‘₯
ο‚·
ο‚·
ο‚·
ο‚·
ο‚·
Δ𝑄 is het warmteverlies in Joule
πœ† is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal
𝑆 is de oppervlakte van de wand in π‘š2
βˆ†π‘‡ is het verschil in temperatuur tussen de twee kanten van de wand
Δπ‘₯ is de dikte van de wand
SI-eenheden 5:
o Frequentie (van geluid en licht)
hertz (Hz)
s-1
o Geluidssterkte
decibel (dB)
o Lichtsterkte
candela (cd)
De sinusoïde:
𝑦=𝐴 sin(𝑏(π‘₯−𝑐))+𝑑
t
Dakhelling omzetten van graden naar procent:
ο‚·
Hoe steil een dakhelling is, kun je aangeven met de hellingshoek (in graden) of de
hellingsgraad (in percent).
ο‚· Hellingshoek (in graden)
• Hoek tussen dak en (denkbeeldige) horizontale lijn
ο‚· Hellingsgraad (of hellingspercentage) (in procenten) • π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘π‘Žπ‘™π‘’ π‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘h𝑖𝑙 𝑦 βˆ™ 100%
hπ‘œπ‘Ÿπ‘–π‘§π‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘™π‘’ π‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘h𝑖𝑙 π‘₯
ο‚· Bv: een hellingsgraad van 10% betekent dat de hoogte 10cm stijgt voor elke 100cm
horizontale afstand.
Download