Samenvatting formules natuurkunde: Kracht als

advertisement
Samenvatting formules natuurkunde: Kracht als vector & Energie
omzetten
Schuifweerstand:
𝐹𝑀, 𝑠, max = 𝑓𝐹𝑛
Maximale
schuifweerstands kracht
Normaal kracht
schuifconstante
Luchtweerstand:
: dichtheid
Cw: luchtweerstandscoëficient
A: Frontaal oppervlak
v: Snelheid
1
𝐹𝑀, 𝑙 = πœŒπ‘π‘€ 𝐴𝑣 2
2
Rolweerstand:
𝐹𝑀, π‘Ÿ = πΆπ‘Ÿ π‘šπ‘”
Cr: Rolweerstandscoëficiënt
m: massa
g: gravitatie versnelling
Kinetische energie:
m: massa
v: snelheid
1
πΈπ‘˜ = π‘šπ‘£ 2
2
Zwaarte-energie:
𝐸𝑧 = π‘šπ‘”β„Ž
m: massa
g: gravitatie versnelling
h: hoogte
Veerenergie
1
𝐸𝑣 = 𝐢𝑒2
2
C: veerconstante (N/m) geeft aan hoeveel kracht er nodig is om de veer 1 meter uit te rekken.
u: uitrekking
Veerwet van Hooke
𝐢=
𝐹
𝑒
Arbeid
π‘Š =𝐹∗𝑠
W: arbeid (J)
s: afgelegde afstand (m)
Als de kracht niet dezelfde kant op gaat als de richting van beweging geldt:
π‘Š = 𝐹 ∗ 𝑠 ∗ cos 𝛼
Dit geldt bijvoorbeeld als de zwaartekracht een object naar beneden trekt op een helling.
Als de kracht niet constant is wordt er gerekent met Fgem.
Arbeid is ook gelijk aan de oppervlakte van de (F,s)-grafiek.
Vermogen van voertuig
𝐸 π‘Š
=
𝑑
𝑑
𝑃 =𝐹∗𝑣
𝑃=
P: W is (J/s)
Vrijkomende energie bij verbranding
Stookwaarden zijn rv (bij vloeibare stoffen, mengsels en gassen (vrijkomende energie per m3)) en rm
(bij vaste stoffen (vrijkomende energie per kg)).
Formules:
πΈπ‘β„Ž = π‘Ÿπ‘£ 𝑉
πΈπ‘β„Ž = π‘Ÿπ‘£ π‘š
Rendement
=
𝐸𝑛𝑒𝑑𝑑𝑖𝑔
πΈπ‘‘π‘œπ‘’π‘”π‘’π‘£π‘œπ‘’π‘Ÿπ‘‘
∗ 100%
Download