geeft je de ruimte!

advertisement
Beste (toekomstige)
leerlingen en ouders,
Hartelijk welkom
op ons
Open Huis!
BLARIACUMCOLLEGE
1.
2.
3.
4.
5.
Uitdagingen
Maatwerk
Vertrouwen
Zorg
Kwaliteit
1. Uitdagingen
-
Breed onderwijsaanbod
Sportklassen
Gymnasium – WON
IBS (vanaf havo-4)
Talen
–
–
–
–
ERK / NRK / taalportfolio
Taalbeleid
Anglia
Spaans (vanaf leerjaar 4 havo/vwo)
2. Maatwerk
- Dakpanklassen
- Havo-Maasland
- Meer recht doen aan
aan individuele verschillen
- Plusuren brugklas
– Taal
– Rekenen
– ICT
3. Vertrouwen
-
Kleinschaligheid – gebouw
Eigen thuisbasis – kluisje
Teamorganisatie
Mentoren + teamleider
Sfeerkeepers
- Zorg binnen school
- Contacten met de buurt
- Contacten in uitgaansleven
4. Zorg – die past
- Zorgplein – alle expertise binnen school
Zorg Advies Team (ZAT)
- Hulplessen
- HOB
5. Kwaliteit
-
Leerlingbegeleiding – mentoraat
Havo een 9 van Trouw
Vwo bij beste 3 RUN
Gymnasium
- vanaf brugklas – 100% slaging
- DLL
–
–
–
–
Vakinhoudelijk
Zelfstandigheid
Sport (SDV – LO2 – BSM)
PO – VO – HO
Blariacum in cijfers
Slaging %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Havo
88
87
83
91
80
80
Atheneum
100
100
97
97
87
96
Gymnasium
100
100
72
100
100
100
Wetenschapsoriëntatie
Nederland - WON
Wetenschap?
Onderzoek doen?
Welke technieken kun je inzetten?
Hoe pak je dat aan?
Veni, vidi, vici
Ik kwam, ik zag
en overWON
NU al in onderbouw vwo 1-2-3
vanaf 2012 ook vwo-4
vanaf 2013 ook vwo-5
vanaf 2014 ook vwo-6
International Business
School – IBS






Vanaf havo-4 / speciaal voor
Economie en Maatschappij
Alleen voor goede en gemotiveerde
leerlingen
Havo in 4 dagen per week
Een dag per week Businessdag
i.s.m. Fontys Venlo
Extra diploma’s of certificaten
Bedrijfsbezoeken, stages,
profielwerkstukken
Maatwerk

Nog meer aandacht voor de individuele
leerling

Rekening houden met niveau, tempo,
leerstijl, interesse

Gebruik van digitale
hulpmiddelen/ondersteuning – iPad

Experimenten/pilots bij verschillende
vakken
Buitenschoolse activiteiten –
Maatschappelijk betrokken
-
SPOMUTOCADAZA
First Lego League (FLL)
IxSport
Blariacum goes India
Big Climb
Boekenbeurs
Resto van Harte
Buitenlandse reizen
LJP
Snowcamp-reis
stedenreizen
SPOMUTOCADAZA
Plaatsing in de brugklas
- Adviesgesprek PO – bepalend
- (Cito) Toets
- Overleg PO – VO
- Wensen ouders – leerlingen:
– Voorkeur klasgenoten
– Leerlingen uit dezelfde plaats in dezelfde klas
– Belangrijk: zelfde niveau
De Brugklas









2 dagen introductie (sportief – creatief)
Toverland
Kerstactiviteit
Project “HALT”
Carnavalsbal
Verkleed schaatsen
Projectdagen
Fun Forest
Afsluiting schooljaar
Lessentabel Brugklas








Nederlands
Engels
Frans
Latijn (gymnasium)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Biologie








Science (TN – NA)
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Lichamelijke opvoeding
LEVO
Studieles
Plusuur (taal, rekenen, ict)
Brugklas havo/vwo & leerjaar 2
2011-2012
Havo
(TH – H)
Atheneum
(HV – V)
Gymnasium
(V)
Leerjaar 1
21 – 19 – 23
22 – 23
22
Leerjaar 2
25 – 24 – 25
17
21
Mentoren brugklas havo/vwo 2011-2012

Aanmeldingsdata:
19 en 20 maart 2012
17.00 – 20.00 uur
Juniorcollege

Restaurant:
drankje
digitale enquête
WAB

Bezoek aan het
Seniorcollege
En dan …
Augustus 2012:
De start op jouw nieuwe
school!
Vragen?
[email protected]
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards