2013-2014 EXAMENROOSTER SE week 45 (4

advertisement
2013-2014 EXAMENROOSTER SE week 45 (4-8 november) Let goed op de begin- en eindtijden!
Maandag
4 november
10V4
11V5
12V6
10+11 HAVO 4
11+12 HAVO 5
10.30-12.00+
10.30-12.30+
10.30-11.30+
10.30-13.30+
Maatschappijleer
(20%)
Nederlands (25%) Nederlands (5%)
Nederlands (25%)
SE1
Rechtsstaat
SE 1
Zakelijke brief
SE 1
Zakelijke brief
SE 6
Schrijfvaardigheid
12.30-13.10+
12.30-13.10+
14.10-14.55+
Muziek(5%)
SE 1 Vaktheorie
Muziek vaktheorie Muziek vaktheorie
(5%) 40 minuten (10%) 45 minuten
Surveillanten
Dinsdag
5 november
10V4
11V5
12V6
10+11 HAVO 4
11+12 HAVO 5
Gewoon les
10.30-11.30+
10.30-12.00+
10.30-12.30+
10.30-11.30+
Frans (5%)
Frans (5%)
Ma leer (20%)
Frans (10%)
SE3 Boek PW
SE 5 Lit. gesch.
SE 1 Rechtsstaat
SE4 Boek PW
12.30-14.00+
12.30-14.00+
12.30-14.00+
Scheikunde (13%) Scheikunde (20%)
Scheikunde (12%)
SE 2 Rekenen met SE 5 Koolstofatomen, chemisch verbindingen,
rekenen
stereochemie ed.
SE 2 Rekenen,
hoeveel stof
12.30-14.00+
12.30-14.00+
Economie (10%)
Economie (20%)
SE 3 Ruilen
samenwerken
onderhandelen
SE 4
Welvaart en groei
Surveillanten
Woensdag
6 november
10V4
11V5
12V6
10+11 HAVO 4
11+12 HAVO 5
Gewoon les
10.30-12.00+
10.30-12.00+
10.30-12.00+
10.30-12.00+
Aardrijksk. (15%) Aardrijksk. (15%) Aardrijksk. (15%) Aardrijksk. (15%)
Surveillanten
SE 1
Systeem aarde
SE 5 +Lauri
Arm en rijk
SE 1 Overleven in SE 5 Wonen in
Europa
NL(3+4) Indon.(1)
13.00-14.00+
13.00-14.00+
13.00-14.00+
Beeldend en
muziek
Beeldend dans en KUA Beeldend
muziek
dans muziek
KUA Beeldend
dans muziek
SE Kunsttheorie
(8%)
SE Kunsttheorie
(5%) V tekstboek
SE Cul mod(10%)
H tekstboek
SE Hofcultuur
(6%) H ex.katern
13.00-14.00+
Donderdag
7 november
10V4
11V5
12V6
10+11 HAVO 4
11+12 HAVO 5
Gewoon les
10.30-12.00+
10.30-12.00+
10.30-12.30+
10.30-12.00+
Geschiedenis
(10%)
Geschiedenis
(10%)
Geschiedenis
(15%)
Geschiedenis
(15%)
SE 1 Ismen + NL
Staatsinrichting
SE 7 + Lauri
(De)kolonisatie
SE 1 Prehistorie
SE 5
en Middeleeuwen Staatsinrichting
10.30-12.30+
13.00-14.30+
Natuurkunde
(19%)
Engels
(15%)
SE 2
Mechanica
SE 5
Formele brief
Surveillanten
Vrijdag
8 november
10V4
11V5
12V6
10+11 HAVO 4
11+12 HAVO 5
10.30-12.30+
10.30-12.30+
10.30-12.30+
10.30-12.30+
Wis a
(15%)
Natuurkunde
(16%)
Biologie
(10%)
Wis a
(20%)
SE 4
Grafen/ matrices
SE 6 Elektr.
Magnet.velden
Atoomfysica
SE 3 Praktische
opdracht
(18 leerlingen)
SE1Veranderingen
en verbanden
Surveillanten
RBb en KDas
Wis b (20%)
SE1 Toegepaste
analyse
12.30-14.00
13.30- 15.00+
Biologie
(10%)
Engels (15%)
SE 3 Praktische
opdracht (9 leerl)
SE 5
Schrijfvaardigheid
RBb en KDas
Surveillanten
Zorg dat je uiterlijk een kwartier voor aanvang op s chool aanwez ig bent!
Download