Technische uitvoering panel 2 - impressie

advertisement
TECHNISCHE UITVOERINGEN
A.
Moelijkheid: Figuren en of delen daarvan, zwemslagen en voortstuwende bewegingen,
overgangen, patronen, synchronisatie (aantal zwemmers, muziek)
Plus: risico, afstand, snelheid, plaats, lengte oefening, complexiteit
B.
Choreografie:
diversiteit – variatie in:
Lichaamshoudingen, figuren, zwemslagen, armbewegingen en voortstuwende technieken.
Snelheid, richting en hoogte
Overgangen van zwemslagen naar figuren
Creativiteit: buitengewoon, onverwacht, verrassend in figuren, zwemslagen, technieken,
overgangen, patronen, patroonswisselingen, armbewegingen, verbindingen, gebruik van
muziek (anders dan stereotype verwachte muziek)
Badverdeling
Muziekinterpretatie stemming uitdrukken, gebruik structuur muziek
Presentatie: gebruik gezicht/lichaam, vertrouwen, evenwicht, moeiteloos, energie, emotie,
plezier,charisma
Panel 2
IMPRESSIE (30%)
S
D
P
Moeilijkheid
50% 50% 50%
Choreografie )
Interpretatie )
Presentatie )
50% 50% 50%
Download