Adviestabel

advertisement
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en
tweede corrector
Versie 12 mei 2016
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het
na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de
eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen
aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij
de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat
beiden voldoende nakijktijd hebben.
Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de
eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er
binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.
De tabel wordt nog verder aangevuld.
Vak
Datum
examen
Maand mei
Maatschappij
wetenschappen HAVO
Natuurkunde HAVO
Nederlands VWO
Beroepsgericht GL
Aardrijskunde HAVO
Kunst VWO
Frans GLTL
Nederlands HAVO
12
12
12
13
13
13
13
13
Examens bij
tweede
corrector,
uiterlijk op
Examens weer
terug bij eerste
corrector,
uiterlijk op
23 mei
9 juni
23 mei
26 mei
9 juni
9 juni
Scheikunde VWO
Beeldende vakken GL TL
Geschiedenis HAVO
Geschiedenis VWO
Nederlands GL TL
Frans HAVO
Engels VWO
Geschiedenis GL TL
Filosofie HAVO
Tehatex VWO
Engels GL TL
M&O HAVO
Wiskunde A, B, C VWO
Duits GL TL
Muziek HAVO
Latijn VWO
Wiskunde GL TL
Engels HAVO
Economie VWO
Muziek GL TL
Duits HAVO
Maatschappij
wetenschappen VWO
Economie GL TL
Biologie HAVO
Natuurkunde VWO
Aardrijkskunde GL TL
Kunst HAVO
Duits VWO
NASK1 GLTL
Wiskunde A, B HAVO
M&O VWO
Dans, Drama GL TL
Grieks VWO
Biologie GL TL
Economie HAVO
Biologie VWO
Filosofie VWO
Maatschappijleer 2 GL TL
Scheikunde HAVO
Frans VWO
Muziek VWO
Nask2 GL TL
13
17
17
17
17 mei
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
23 mei
27 mei
9 juni
9 juni
27 mei
9 juni
30 mei
13 juni
1 juni
3 juni
31 mei
9 juni
13 juni
9 juni
31 mei
1 juni
13 juni
9 juni
20
20
20
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
31 mei
30 mei
30 mei
3 juni
2 juni
13 juni
9 juni
9 juni
13 juni
10 juni
3
2
1
2
7
3
3
3
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
13 juni
13 juni
13 juni
9 juni
14 juni
13 juni
13 juni
13 juni
3 juni
13 juni
3 juni
3 juni
9 juni
13 juni
Tehatex HAVO
Aardrijkskunde VWO
Fries GL TL
Fries, Russisch HAVO
Fries, Russisch VWO
Spaans, Turks, Arabisch
GL TL
Spaans, Turks, Arabisch
HAVO
Spaans, Turks, Arabisch
VWO
26
26
27
27
27
27
27
3 juni
3 juni
9 juni
13 juni
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards