Adventure Works Annik Stahl July 2002

advertisement
Vrijwilligersregeling
Belastingvrij vergoeden
29 mei 2008
1
Vergoeden onkosten

Uitsluitend onkosten vergoeden mag altijd

Hieraan zijn géén maxima verbonden

Wel moeten de kosten worden aangetoond

Met kilometervergoeding beetje lastig, dus
wellicht op € 0,19 gaan zitten
29 mei 2008
2
Overige vergoedingen
 Hiervoor gelden wél maxima:

Vergoeding moet blijven beneden €150 per
maand én €1500 per jaar én

Als een uurvergoeding wordt gegeven:
beneden de €4,50 per uur blijven

29 mei 2008
Er hoeft géén urenadministratie te worden
bijgehouden
3
Combinatie
 Als zowel kosten worden vergoed als overige
vergoedingen worden betaald:

De maxima per maand en per jaar moeten
worden toegepast op de beide vergoedingen
tesamen
29 mei 2008
4
Sanctie
 Overschrijd je de maxima?

Gehele vergoeding is belast
29 mei 2008
5
Download