Rooster voor de centrale examens van de

advertisement
Bijlage 1
bij het: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet
onderwijs in 2017, van 30 november 2015, nummer CvTE-15.01453.
BB
KB
GL en TL
havo
vwo
vanaf
1 januari
cpe beeldend
vanaf
20 maart
[week12]
cpe beeldend
vanaf
3 april
[week 14]
cspe
beroepsgericht,
cspe
beroepsgericht,
vanaf
3 april
[week 14]
digitale centrale
examens algemene
vakken
digitale centrale
examens algemene
vakken
Week 19
BB
KB
cspe
beroepsgericht
GL en TL
havo
vwo
13.30-16.30
scheikunde
13.30-16.30
Nederlands
13.30-16.30
Nederlands
9.00-12.00
kunst
(b/d/d/m/a)2
13.30-16.30
m&o
9.00-12.00
geschiedenis
13.30-16.00
Frans
9.00-12.00
geschiedenis
13.30-16.00
Engels
wo 10 mei
do 11 mei
9.00-11.00
beroepsgericht GL
vr 12 mei
13.30-15.30
Nederlands
13.30-15.30
Nederlands
1
Pagina 1 van 3
Week 20
BB
KB
GL en TL
havo
vwo
13.30-15.00
Frans
9.00-11.00
maatschappijleer 2
13.30-15.30
Frans
9.00-11.00
maatschappijleer 2
13.30-15.30
Frans
9.00-12.00
aardrijkskunde
13.30-16.30
biologie
9.00-11:30
Duits
13.30-16.30
wiskunde A, B, C
13.30-15.00
Nederlands
9.00-11.00
geschiedenis
13.30-15.30
Engels
9.00-11.00
geschiedenis
13.30-15.30
Engels
9.00-11.30
muziek
13.30-16.30
economie
9.00-12.00
aardrijkskunde
13.30-16.30
natuurkunde
9.00-10.30
geschiedenis
13.30-15.00
nask 1
9.00-11.00
Duits
13.30-15.30
wiskunde
9.00-11.00
Duits
13.30-15.30
wiskunde
9.00-12.00
filosofie
13.30-16.00
Engels
9.00-12.00
Latijn
13.30-16.00
tehatex
9.00-11.00
muziek
9.00-11.30
Duits
9.00-12.00
maatschappijwetenschappen
13.30-16.30
scheikunde
ma 15 mei
di 16 mei
wo 17 mei
do18 mei
vr 19 mei
13.30-15.00
economie
13.30-15.30
economie
13.30-15.30
economie
13.30-16.00
tehatex
9.00-10.30
Duits
9.00-11.00
aardrijkskunde
9.00-11.00
aardrijkskunde
13.30-15.00
biologie
13.30-15.30
nask 1
13.30-15.30
nask 1
9.00-12.00
kunst
(b/d/d/m/a) 2
13.30-16.30
wiskunde A, B
9.00-12.00
filosofie
13.30-16.00
Frans
Pagina 2 van 3
Week 21
BB
ma 22 mei
9.00-10.30
maatschappijleer 2
13.30-15.00
Wiskunde
di 23 mei
KB
GL en TL
havo
vwo
9.00-11.00
9.00-12.00
maatschappijwetenschappen
13.30-16.30
natuurkunde
9.00-12.00
dans, drama
13.30-15.30
biologie
13.30-15.30
biologie
Grieks
13.30-16.30
biologie
9.00-10.30
aardrijkskunde
13.30-15.00
Engels
9.00-11.00
beeldende vakken
13.30-15.30
nask 2
13.30-16.30
m&o
9.00-11.30
muziek
13.30-16.30
economie
13.30-15.00
Spaans, Turks,
Arabisch
13.30-15.30
Spaans, Turks,
Arabisch
9.00-11.00
Fries
13.30-15.30
Spaans, Turks,
Arabisch
9.00-11:30
Fries, Russisch
13.30-16.00
Spaans, Turks,
Arabisch
9.00-11.30
Fries, Russisch
13.30-16.00
Spaans, Turks,
Arabisch
KB
GL en TL
havo
vwo
wo 24 mei
do 25 mei
Hemelvaartsdag
vr 26 mei
Blokdag
Week 22
BB
ma 29 mei
Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’
3
Gemengde Leerweg: beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek
kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)
3
Continuïteitsplan centrale examens
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is,
treedt een Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale
examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de
aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 8 juli 2017, volgens het overzicht schoolvakanties
schooljaar 2016-2017 van het ministerie van OCW).
1
2
Pagina 3 van 3
Download