29 september

advertisement
Het toetje van de week
Meisje 16 jaar
•
•
•
•
Week buikklachten: pijn + misselijkheid
Geen diarree, geen bloed/slijm
Geen (tropische) reizen
Faecesonderzoek:
Meisje 16 jaar
•
•
•
•
Determinatie: larve wasmot
Thuis diverse exotische huisdieren
Dierenvoeder: wasmotten
Ieder contact met dierenvoeder ontkend
Meisje 16 jaar
• Behandeld met laxantia en ivermectine
• Anamnestisch passage grote hoeveelheden
larven
• Daarna opnieuw wekenlang klachten;
faeces gb
Meisje 16 jaar
• Klinische evaluatie; faeces gb
• Tijdens opname “opeens”
Spontaan klachtenvrij
Voedsel huisdieren
• Larven van de wasmot
(Galleria mellonella)
Wasmot
• Larven van vliegen hebben een stevige chitine
huid
• Kunnen niet overleven in tractus digestivus,
komen bij ingestie er wel weer ongeschonden
uit
• Ingestie eitjes: geen ontwikkeling tot larve,
excretie onveranderd ei
• Intestinale myiasis niet bekend
DD: Vlieglarven
• Accidental enteric myiasis
• Huisvlieg, stalvlieg
• Ontwikkeling in darm, vastgebeten aan
mucosa
• Na verloop van tijd laten ze weer los
• Bij behandeling met ivermectine gaan ze dood
en laten ze ook los
Casus
• Ingestie larven wasmot (heel doorslikken!)
• Door chitine pantser is wasmot bestand tegen
maag- en darmsappen
• Uitscheiding van onverteerde larven via faeces
Munchhausen Syndroom?
Myiasis
• Calliphora en Lucilia (bromvlieg)
• Cordylobia anthropophaga (thumbu fly)
• Dermatobia hominis (botfly)
Download