PowerPoint-presentatie

advertisement
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
Hoofdstuk 2
Ontwikkelingspsychologie
• Ontwikkelen: houdt een duurzame en langzame
verandering in.
Psychologie: de wetenschap die het menselijk gedrag
bestudeert.
Ontwikkelingsfactoren
• Interne factoren
Iedereen beschikt over bepaalde in aanleg gegeven en
mogelijkheden en beperkingen.
• Externe factoren
Omgeving en onder bepaalde omstandigheden.
• Zelfbepaling
Dit houdt de mogelijkheid in om zelf richting te geven aan
je eigen ontwikkeling.
Ontwikkelingsfasen
40 weken
Ongeboren kind
0-18 maanden
Zuigeling
18 maanden – 4 jaar
Peuter
4-6 jaar
Kleuter
6-12 jaar
Schoolkind
12-17 jaar
Puber
17-22 jaar
Adolescent
22 – 65 jaar
Volwassen
65 jaar en ouder
Oudere mens
Gebieden van de ontwikkeling
Lichamelijke groei, motorisch en zintuigen.
Lichamelijke
Intelligentie, taalontwikkeling.
Verstandelijke
Omgang met anderen, ontwikkeling accepteren.
Sociaal
Vorming van eigen identiteit
Persoonlijkheid
Ontwikkeling van gevoelens.
Emotioneel
Seksueel
Seksueel gedrag, ontwikkeling van lichaam.
Factoren van ontwikkeling
• Verbaal en non-verbaal contact.
• Stimulerende omgeving.
• Zelf onderzoeken.
• Mogelijkheid om te spelen.
Voorwaarden om gelukkig oud te worden:
1. zelfaanvaarding,
2. positieve relaties met anderen.
3. zelfstandigheid
4. Invloed hebben op de omgeving.
5. Een levensdoel hebben.
6. Een gevoel van persoonlijke groei.
Download