De Nederlandse conjunctuur in 2006

advertisement
De Nederlandse economie
1e kwartaal 2009
Michiel Vergeer
1
Bbp-groei
% volumemutaties
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
I
II
III
2007
Jaar op jaar
IV
I
II
III
IV
2008
Kwartaal op kwartaal
I
2009
2
Bbp-groei internationaal
% volumemutaties
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
I
II
III
IV
I
2007
Nederland
II
III
2008
Duitsland
IV
I
2009
Verenigde Staten
3
Bestedingen
Procentuele volumemutaties
2007
2008
2008
kw4
2009
kw1
Economische groei
3,5
2,1
-0,6
-4,5
Consumptie huishoudens
2,1
1,6
0,7
-2,4
Consumptie overheid
3,0
2,1
2,4
2,8
Investeringen in vaste activa
4,9
5,3
-1,1
-10,1
Uitvoer
6,5
2,6
-3,3
-11,8
Invoer
5,7
4,1
-0,3
-10,9
4
Uitvoer van goederen
% volumemutaties
15
10
5
0
-5
-10
-15
2007
2008
2009
5
Productie bedrijfstakken
Procentuele volumemutaties
2007
2008
2008
kw4
2009
kw1
Economische groei
3,5
2,1
-0,6
-4,5
Delfstoffenwinning
-0,2
9,9
-7,5
-4,3
Industrie
3,2
-0,1
-5,9
-14,0
Bouwnijverheid
5,8
5,9
1,0
0,2
Handel en horeca
4,8
1,4
-0,9
-11,3
Vervoer en communicatie
4,1
1,8
-2,0
-7,2
Financiële en zakelijke diensten
4,5
2,7
1,0
-1,5
Overheid
1,0
-0,1
1,1
1,5
Zorg
3,1
4,4
3,6
1,5
6
Banengroei
% volumemutaties
3
2
1
0
-1
-2
I
II
III IV
2004
I
II
III IV
I
2005
Jaar op jaar
II
III IV
2006
I
II
III IV
2007
Kwartaal op kwartaal
I
II
III IV
2008
I
09
7
Bbp-groei en werkgelegenheid
6
% volumemutaties
4
2
0
-2
-4
-6
1975
1980
1985
1990
Bbp-groei
1995
2000
2005
2009
Groei werkgelegenheid
8
Werkloosheid, vacatures en
uitzenduren
x 1 000
2000 = 100
700
140
600
120
500
100
400
80
300
60
200
40
100
20
0
0
2001
2002
2003
2004
Werkloze beroepsbevolking (linkeras)
2005
2006
2007
2008 2009
Index uitzenduren (rechteras)
Openstaande vacatures (linkeras)
9
Vacatures naar bedrijfstak
30-sep-2008
31-dec-2008
31-mrt-2009
mutatie
247
200
152
-48
43
30
19
-11
137
106
79
-27
41
29
24
-5
59
46
33
-13
64
60
52
-8
x 1 000
Totaal
Industrie en bouwnijverheid
Commerciële dienstverlening
w.o. handel
zakelijke dienstverlening
Zorg, overheid en onderwijs
10
Samenvatting
•
Veruit grootste krimp sinds WO II
•
Export en investeringen vallen ver terug
•
Nu ook minder consumptie door huishoudens
•
Scherpe terugval vacatures en oplopende
werkloosheid
11
De Nederlandse economie
1e kwartaal 2009
Michiel Vergeer
12
Download