2011-ec-groei-2011-iii

advertisement
De Nederlandse economie
3e kwartaal 2011
PROGRAMMA
09.30
Opening en uitreiken persmap
09.30 – 09.33
Leespauze
09.33 – 09.55
Presentatie uitkomsten door
Symon Algera
09.55
Gelegenheid tot stellen vragen
Aansluitend bij dagvoorzitter aanmelden voor interviews
De Nederlandse economie
3e kwartaal 2011
Symon Algera
dinsdag 15 november
Bbp-groei jaar op jaar
% volumemutaties t.o.v. een jaar eerder
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
2
Bbp-groei kwartaal op kwartaal
% volumemutaties t.o.v. een k wartaal eerder
3
2
1
0
-1
-2
-3
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
3
Indexcijfer volume bbp
120
115
110
105
100
95
90
I
II III IV I
II III IV
2002
2003
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
2004
2005
2006
2007
2008
I
II III IV I
II III IV
2009
2010
I
II III
2011
4
Bestedingen
% volumemutaties t.o.v. een jaar eerder
2010
2011
kw1
kw2
kw3
Economische groei
1,7
2,8
1,6
1,1
Consumptie huishoudens
0,4
-0,1
-0,6
-1,1
Consumptie overheid
1,0
1,3
0,6
-0,2
Investeringen
Uitvoer
-4,4
10,1
4,8
4,6
10,8
7,0
5,3
4,0
Invoer
10,6
7,2
4,4
3,8
5
Uitvoer goederen
25
% volumemutaties t.o.v. jaar eerder
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
I
II
III
2006
IV
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
Uitvoer Nederlands product
IV
I
II
III
IV
I
2009
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
Wederuitvoer
6
Ontwikkeling bedrijfstakken
% volumemutaties t.o.v. een jaar eerder (toegevoegde waarde)
2010
2011
Kw1
kw2
1,7
2,8
1,6
1,1
11,6
-5,0
-12,1
5,4
7,3
7,7
3,9
2,6
-11,1
10,0
4,1
3,5
Handel, vervoer en horeca
4,7
6,3
3,9
1,4
Zakelijke dienstverlening
-2,4
-0,3
1,6
0,5
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
2,2
-0,2
-1,1
-1,3
Gezondheids- en welzijnszorg
3,2
4,6
4,2
4,0
Economische groei
kw3
w.o.
Delfstoffenwinning
Industrie
Bouwnijverheid
7
Banen van werknemers
4
% mutaties
3
2
1
0
-1
-2
I
II
III
2004
IV
I
II
III
2005
IV
I
II
III
2006
IV
I
II
III
2007
Jaar-op-jaar
IV
I
II
III
IV
2008
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
Kwartaal-op-kwartaal
8
Banen per bedrijfstak
mutaties t.o.v. een jaar eerder (x 1 000)
2010
2011
kw1
kw2
kw3
-35
34
51
33
Industrie
-22
-12
-9
-7
Bouwnijverheid
-12
-13
-9
-6
-4
22
31
31
-37
21
21
15
8
-8
-12
-15
52
34
30
20
Totaal
w.o.
Handel, vervoer en horeca
Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Gezondheids- en welzijnszorg
9
Arbeidsmarkt
x 1 000 (seizoengecorrigeerd)
500
400
300
200
100
0
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Werkloze beroepsbevolking
II III
2011
Openstaande vacatures
10
Samenvatting
•
•
•
•
•
Economische groei valt terug
Krimp ten opzichte van tweede kwartaal
Gezinsconsumptie en overheidsbestedingen in de min
Bescheiden groei investeringen en export
Banengroei stagneert
11
De Nederlandse economie
3e kwartaal 2011
Symon Algera
dinsdag 15 november
Download