5 piaget

advertisement
Jean Piaget
Programma’s hebben een grote effectiviteit
als die in het basisonderwijs rekening
houden met de ontwikkelingsfasen van
Piaget (hattie, 2010)
filmpje
• http://educationportal.com/academy/lesson/piagets-theoryof-cognitive-development.html#lesson
Cognitieve leerontwikkeling
•
•
•
•
De vier factoren:
Biologische volwassenwording
Activiteit
Sociale ervaring
• Equilibratie ( zoeken naar evenwicht)
Uitgangspunt
• Je wereld betekenis geven……..
maturatie
• Weinig invloed van ouders, verzorgers en
docenten zolang aan de basisbehoeften wordt
voldaan
activiteit
• Met onze groei komt ook een continue
verandering van onze activiteiten dit stelt/
vraagt andere eisen aan ons ( disjunction/
Jarvis)
Sociale interactie
• Groei en activiteiten gebeuren altijd in
interactie met de sociale omgeving.
structureren
• Mensen ordenen of organiseren handelingen,
kennis in psychische structuren. Hiermee
krijgen wij grip op de wereld om ons heen.
Vier stadia
Opdracht
• Bedenk een oefening/opdracht waarbij je
zichtbaar maakt in welk stadium een leerling
is?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards