WB - ICT-platform

advertisement
Meetkunde: gelijkvormigheid
Opdracht 1:

Maak van Kuifje en Bobbie twee verkleiningen, maar ze moeten wel gelijkvormig zijn met
de bestaande figuur!
 Dus:
figuur 1 = 100%
figuur 2 = 75%
figuur 3 = 50 %
Hoe ga je te werk?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kopieer en plak de tekening van KUIFJE EN BOBBY tweemaal op dit blad
Klik de eerste kopie aan en kies via de rechtermuisknop ‘afbeelding opmaken’
Kies bij ‘grootte’ om de schaal een keer op 75% en een keer op 50% te zetten.
Respecteer de verhoudingen.
Zet de nieuwe gelijkvormige figuren op de getekende, stijgende lijn.
Nu krijg je ook de indruk van ‘perspectief’.
Werk hier:
Opdracht 2:
1. Verklein deze tekening op deze manier: breedte = 50% - hoogte = 100 %
2. Verklein deze tekening op deze manier: breedte = 100 % - hoogte = 50%
3. Schik de twee nieuwe tekeningen hier mooi onder.
Wat stel je vast? Beschrijf het hieronder met je eigen woorden:
Opdracht 3:
Zoek op internet een afbeeldingen van een stripfiguur in GIF-formaat.
Experimenteer met de gelijkvormigheidseigenschappen.
Download