Voorstel van een agenda BW Middelberg 12 11 2015

advertisement
Bewonersdienst
MIDDELBERG ROTSELAAR
Voorstel van een agenda van onze bestuursvergadering van 12/11.
Te bespreken punten:
1. Deelname aan de inhuldiging van 2 nieuwe petanquebanen in Werchter
op zaterdag 14/11. Zijn er kandidaten om mee te doen?
2. Opvolging en voorbereiding met ons overleg met de gemeente op 24/11,
naar aanleiding van onze jaarlijkse rondgang .
3. Nogmaals is er de vraag van Susan om vuilbakken en wegwerpnetten
voor zwerfvuil op de Middelberg.
4. De organisatie van een BIN? Bewoners Informatie Netwerk.
5. Evaluatie van de paddenstoelenwandeling.
6. Hoever staan we met de Adventactie?
7. Johan heeft een voorstel om de verkeersplaten “ 40 km “ te renoveren.
8. Actualisatie van onze website : “ Elke maand een ander artikel “
Voorbeeld : Brandveiligheid thuis. Karel iets over taalkunde?
9. Vuurputactiviteit en nieuwjaarsreceptie.
10. Varia.
Gelieve uw variapunten vooraf in te dienen.
Normaal kan de vergadering terug doorgaan bij Johan om 20.00 uur.
Julien. 29/10
Download
Random flashcards
Create flashcards