De Nederlandse conjunctuur in 2006

advertisement
De Nederlandse economie
2e kwartaal 2009
Michiel Vergeer
1
Bbp-groei jaar op jaar
5
% volumemutaties
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
2009
2
Bbp-groei kwartaal op kwartaal
% volumemutaties
3
2
1
0
-1
-2
-3
I
II
III IV
2004
I
II
III IV
2005
I
II
III
2006
IV
I
II
III IV
2007
I
II
III IV
2008
I
II
2009
3
Bbp-groei internationaal
% volumemutaties
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
I
II
III
2007
Nederland
IV
I
Duitsland
II
III
IV
I
II
2008
2009
Verenigde Staten
4
Bestedingen
Procentuele volumemutaties
2008
2008
kw4
2009
kw1
2009
kw2
Economische groei
2,0
-0,7
-4,5
-5,1
Consumptie huishoudens
1,3
0,2
-2,4
-2,6
Consumptie overheid
2,0
2,4
2,5
2,8
Investeringen in vaste activa
4,9
-1,2
-9,5
-12,9
Uitvoer
2,7
-3,2
-11,7
-10,9
Invoer
3,7
-0,6
-10,4
-10,3
5
Consumptie gezinnen
Procentuele volumemutaties
2008
2009
kw1
2009
kw2
Totaal
1,3
-2,4
-2,6
Duurzaam
1,4
-7,7
-8
-1
-24
-29
Horeca
-3
-8
-8
Voeding
0
-4
-1
w.o. personenauto’s
6
Bestedingen
Procentuele volumemutaties
2008
2008
kw4
2009
kw1
2009
kw2
Economische groei
2,0
-0,7
-4,5
-5,1
Consumptie huishoudens
1,3
0,2
-2,4
-2,6
Consumptie overheid
2,0
2,4
2,5
2,8
Investeringen in vaste activa
4,9
-1,2
-9,5
-12,9
Uitvoer
2,7
-3,2
-11,7
-10,9
Invoer
3,7
-0,6
-10,4
-10,3
7
Uitvoer van goederen
% volumemutaties
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
2009
8
Bestedingen
Procentuele volumemutaties
2008
2008
kw4
2009
kw1
2009
kw2
Economische groei
2,0
-0,7
-4,5
-5,1
Consumptie huishoudens
1,3
0,2
-2,4
-2,6
Consumptie overheid
2,0
2,4
2,5
2,8
Investeringen in vaste activa
4,9
-1,2
-9,5
-12,9
Uitvoer
2,7
-3,2
-11,7
-10,9
Invoer
3,7
-0,6
-10,4
-10,3
9
Productie bedrijfstakken
Procentuele volumemutaties
2008
2008
kw4
2009
kw1
2009
kw2
Economische groei
2,0
-0,7
-4,5
-5,1
Delfstoffenwinning
8,0
-9,0
-4,3
-18,7
-0,6
-5,9
-14,1
-12,5
Bouwnijverheid
5,8
0,8
-0,3
-5,0
Handel en horeca
1,2
-1,2
-9,2
-9,4
Vervoer en communicatie
1,4
-2,2
-7,5
-6,6
Financiële en zakelijke diensten
3,1
1,2
-2,1
-2,0
Overheid
0,9
2,1
0,9
1,2
Zorg
2,3
1,5
2,0
2,3
Industrie
10
Banengroei
4
% volumemutaties
3
2
1
0
-1
-2
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2004
2005
2006
2007
2008
Jaar op jaar
II
2009
Kwartaal op kwartaal
11
Bbp-groei en werkgelegenheid
6
% volumemutaties
4
2
0
-2
-4
-6
1975
1980
1985
Bbp-groei
1990
1995
2000
2005
2009
Groei werkgelegenheid
12
Vacatures naar bedrijfstak
30 sept. 2008
31 dec. 2008
31 maart 2009 30 juni 2009
x 1 000
Totaal
Industrie en bouwnijverheid
Commerciële dienstverlening
w.o. handel
zakelijke dienstverlening
Zorg, overheid en onderwijs
247
200
152
127
43
30
19
15
137
106
79
63
41
29
24
20
59
46
33
24
64
60
52
47
13
Werkloosheid, vacatures en
uitzenduren
700
x 1 000
2000 = 100
140
600
120
500
100
400
80
300
60
200
40
100
20
0
2001
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Werkloze beroepsbevolking (linkeras)
Openstaande vacatures (linkeras)
Index uitzenduren (rechteras)
14
Samenvatting
•
Krimp economie loopt op tot 5,1 procent
•
Bouw en aardgas fors in de min
•
Daling export kleiner
•
Flink minder banen en vacatures
15
De Nederlandse economie
2e kwartaal 2009
Michiel Vergeer
16
Vertrouwen
20
10
10
5
0
0
-10
-5
-20
-10
-30
-15
-40
-20
-50
2002
-25
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Consumentenvertrouwen (linkeras)
Producentenvertrouwen industrie (rechteras)
17
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards