(On)beperkte groei van een populatie

advertisement
(On)beperkte groei populaties

J-curve
sterfte
populatiegrootte
verdwijnen andere soorten
plaag
ruimtegebrek
onbeperkte hulpbronnen
voedselgebrek
exponentiële groei
populatiegroei tot stilstand
massale sterfte
onderlinge concurrentie
onkruiden en slakken
ecosysteem
S-curve
ongunstige abiotische
factoren
dynamisch evenwicht
natuurlijke vijanden
snelle toename aantal
vijanden
voedselgebrek
beperkte hulpbronnen
knaagdieren en insecten
voedselaanbod
predator of ziekte
ziekte
regulerende factor
Biologie | Ecologie HAVO | Werkblad (On)beperkte groei populaties
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards