Het diagnostisch schema voedingstoestand

advertisement
Zakboek diëtetiek
Tabel 1 Diagnostisch schema voedingstoestand
Somatische factoren
Functionele factoren
■ Leeftijd, geslacht
■ Diagnose(s) en stadium / kenmerken van
ziektebeelden
■ Ziekenhuisopname / operatie / behandeling
■ Laboratoriumwaarden
■ Gastro-intestinale problemen
■ Eetlust
■ Kauw- en slikproblemen
■ Antropometrie (gewicht en gewichtsbeloop,
lengte)
■ BMI
■ Lichaamsamenstelling (vetvrije massa
(VVM) / vetvrije massa index (VVMI))
■ Energieverbruik (ruststofwisseling / Resting
Energy Expenditure (REE) en totaal energieverbruik / Total Energy Expenditure (TEE))
■ Voedselinname
■ Medicatie
■
■
■
■
■
Psychische factoren
Sociale factoren
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20
Motivatie / stadium gedragsverandering
Depressie /psychische stoornis
Cognitieve stoornis / dementie
Stress
Verliesreactie
Ziekte inzicht
■
■
■
■
■
■
Knijpkracht
Loopsnelheid
Activiteitenpatroon
Beweging / sport
(I)ADL afhankelijkheid
Financiële mogelijkheden
Werk
Opleidingsniveau
Activiteiten / interesses
Mate van participatie in
maatschappij
Woon- en gezinssituatie
Sociaal netwerk
Kinderen
Mantelzorg
Transportmogelijkheden
Eenzaamheid
Download