Biologische factoren Psychologische en psychiatrische factoren

advertisement
Predisponerend
(kwetsbaarheid)
Biologische factoren
Psychologische en
psychiatrische factoren
Sociale factoren
-
-
Overmatige aandacht van
ouders voor lichamelijke
klachten van hun kind
-
Gezinsleden met
lichamelijke en
psychische
ziekten
-
Kindermishandeling en
getuige zijn van huiselijk
geweld
-
Familiaire
interactiepatronen in de
omgang met
ziekten
-
Overmatige
aandacht
voor fysieke
gezondheid
-
Lichamelijke ziekten
-
Vroege fysieke/
seksuele trauma’s
-
Direct
uitlokkend
Genetische
kwetsbaarheid voor
fysieke
aandoeningen
of stress
-
Ontwikkelingsachterstand
Fysieke
overbelasting
(sport)
-
Infecties, operaties,
ongevallen
-
Chronische ziekten
-
Affectieve verwaarlozing
-
Onveilige gehechtheid
-
Alexithymie
-
Angst, somberheid
-
Catastroferende ouders
-
Overbescherming
door ouders
-
Psychische stress (toetsen)
-
-
Psychische trauma’s (bijv.
gepest worden)
Life events
binnen en buiten
het gezin
-
Concentratieverlies
-
Schoolverzuim
-
Isolatie (sociaal,
op school)
-
Overmatig
medische
consumptie
-
Ouder met CVS
Instandhoudend -
Gestoord slaapwaakritme
-
Heftige emoties
-
Verstoorde
voedselinname
-
Catastroferen
-
Conditieverlies
-
Angst, somberheid
-
Uitputting
-
Selectieve aandacht voor
klachten (hypervigilantie)
-
-
Over-/onderactiviteit
Verhoogde
spierspanning
-
Inadequate cognities
-
Door zichzelf laag
ingeschatte gezondheid
Naar Bakker, R., & Putte, E. van de (2012). De vermoeide puber. Praktische Pediatrie, 4, 195-200.
Download