Toekomst land- en tuinbouw Zuid-Holland West

advertisement
Veensymposium
Gevoeligheid bodem voor daling door
veenafbraak in Zuid-Holland
Dirk van der Eijk
senior beleidsmedewerker
afdeling Bodemsanering
16 september 2010
Onderwerpen
• Bestaande afspraken
bodemgebruik
• Bodemkaart als basis voor het
bodemheer
• Toekomst
Agrarisch gebied plus uit de
Agrarisch gebied + in streekplannen Oost en West
streekplannen (oost en west)
Maïsakker na oogst
Maïsakker na oogst
Kwetsbaarheid voor oxidatie
organische stof
Kwetsbaarheid voor oxidatie van
organische stof bij bewerking
Download