Melding Nevenwerk

advertisement
Melding Nevenwerkzaamheden
Naam:
P-nummer:
Nevenwerk (in Nederlands):
Nevenwerk (in Engels):
Omschrijving nevenwerk:
Verricht nevenwerk voor/bij de
instantie / opdrachtgever:
Datum aanvang:
Datum einde:
Binnen / Buiten werktijd*
Aantal uren :
Wel / Geen beloning*
Eventuele afspraken over de
beloning:
Per: week / maand / jaar*
Hoogte van beloning:
Belang dat de werkzaamheden
voor de RUG kunnen hebben:
De mogelijkheid van aantasting
van de belangen voor de RUG:
Eventuele toelichting:
Gepubliceerd op de MePa: Ja / Nee*
Ondertekening voor akkoord:  direct leidinggevende
(namens) College van Bestuur
Naam leidinggevende:
=====================
*doorhalen wat niet van toepassing is
Datum:
Datum:
Download