Addendum Hierbij verklaart [BEDRIJF] dat [MEDEWERKER] voor

advertisement
Europees Sociaal Fonds
Addendum
Hierbij verklaart [BEDRIJF] dat [MEDEWERKER] voor [PERCENTAGE] van
zijn/haar te werken arbeidsuren, zijnde [UREN VOLGENS
ARBEIDSCONTRACT] per week, uitsluitend ingezet zal worden voor ESF
activiteiten.
De ESF activiteiten behelzen voornamelijk het [OMSCHRIJVING
WERKZAAMHEDEN] rondom alle door de ESF gesubsidieerde
opleidingstrajecten.
Datum:
Voor akkoord:
Datum:
Voor akkoord:
ESF projectadministratie 2007-2013
Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL
www.sol-online.nl
Download