- WSKO Pius X

advertisement
Oudervereniging Pius X
De oudervereniging van basisschool Pius X heeft als doelstelling om de samenwerking tussen
school en ouders te bevorderen en om diverse schoolactiviteiten te (helpen) organiseren.
U kunt hierbij denken aan (hulp bij) de kerstviering, sinterklaasviering, carnaval, jubilea,
tafeltjes- en informatieavonden, afscheidsfeest groep 8, sport- en speldagen en een bijdrage
aan de kosten van culturele activiteiten.
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Tijdens zo’n vergadering
worden de activiteiten uit de afgelopen periode geëvalueerd en worden de activiteiten voor
de komende periode besproken en waar nodig worden taken verdeeld.
De activiteiten van de oudervereniging worden bekostigd uit de ouderbijdrage die wij elk
jaar ontvangen van de ouders/verzorgers.
Naast een financiële bijdrage voor de activiteiten van de oudervereniging, wordt, namens de
school, ook de bijdrage voor de schoolreis en het kleuterfeest via de oudervereniging geïnd.
De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders:
Kim van der Knaap (deelvoorzitter)
Karin van Mil (deelvoorzitter)
Paul van Leeuwen (penningmeester)
Sabine Riem (notulen)
Simone van der Voort
Irene van den Bos
Paul van den Heuvel
Daarnaast maken namens school Kim van Raamsdonk en Dick Edens deel uit van de
oudervereniging.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudervereniging, dan kunt u ons bereiken via het
mailadres van Kim van Raamsdonk ([email protected])
Download