Verstaanbaarheid in de praktijk

advertisement
Auditieve discriminatie
Belang van auditieve discriminatie
Verstavaardigheid / verstaanbaarheid
receptief voor productief
controle eigen spraakproduct
Integratie in de cursus
• Aanbreng in functie van
behoefte cursisten
aansluitend bij behandelde thema
• Integratie in cursus CVO Antwerpen- Zuid
per thema in docentenhandleiding
drempelverlagend voor collega’s
Examen CVO A-Zuid
• RG 1 = 20 punten/ 120
16%
onderdelen
horen
schrijven
spreken
resultaat
evaluatie naast andere vaardigheden
evolutie opvolgen
doorverwijzing
en de logopediste?
Praktijkboek:
handig voor logopedisten
noodzakelijke leidraad voor Nt2 lesgevers
Taken logopediste:
1/ informeren en begeleiden collega’s
2/ extra oefeningen uitwerken
3/ doorverwijzing: groepjes verstaanbaarheid
4/ specifieke cursisten:individuele therapie
! Geen perfectionisten
Download