Een literaire analyse van *het gezin van Paemel

advertisement
Door Laura D’Agnolo, Amber Simon,
Evelien De Crom, Margot
Dehandschutter en Kayleigh Flies
sociaal-economische problematiek van de Vlaamse negentiende-eeuwse pachter
• Landbouwdepressie rond het 3e kwart van de XIXe eeuw.
• Economische crisis rond 1840: mechanisering van de
textielnijverheid  nadelig voor zelfstandigen.
•
• - Vader van Paemel: boze gefrustreerde vader
- Moeder van Paemel: ongeruste, snel in paniek, sussend
• - Eduard : koppig, staking, tegen politie voor vrijheid
•
- Cordulla:
• - Celestine: bezorgd, bemiddelend, rustig
Protagonist
Bemiddelaar
Opponenten
Vader v Paemel
Moeder v Paemel
Celestine
Eduard
Cordula
• Dramatiseren van realistische thema’s
• Nauwkeurige analyse van de miserie van de mens aan de hand
van waarneembare en determinerdende factoren zoals
erfelijkheid, milieu, aanleg, opvoeding.
• Botsing van ideeën , problemen
• Illusie : werkelijk leven willen vertonen = Toneel werd een
detailweergave van de werkelijkheid.
• Gesproken in eigen taal.
Download