PowerPoint-presentatie - Sociaal

advertisement
Gerapporteerde
jeugdcriminaliteit doorheen
de tijd
Een analyse van 8 jaar JOP-monitor
Diederik Cops
Introductie
• ‘Steeds meer, steeds ernstiger, steeds jonger?’
• ‘eenvoudige vragen, moeilijke antwoorden’
• ‘geen maat voor het kwaad’
• JOP-monitor als zelfrapportage instrument
Meten is weten? Jeugdcriminaliteit in beeld
• Officiële statistieken als evidente bron
o
o
politie – parket - rechtbank
schrijnend gebrek in België
• Geregistreerde criminaliteit = werkelijke criminaliteit?
o
‘dark-number’
o
Veranderingen in ‘criminaliteit’
• ruimtelijke relativiteit
• temporele relativiteit
• registratieverschillen
Meten is weten? Jeugdcriminaliteit in beeld (2)
• Self-report studies: van naïviteit tot realiteit
• Aanvankelijk vertrouwen in mogelijkheid meer realistisch
beeld werkelijke delinquentie
• Belangrijke beperkingen
o
o
o
beperkte lijst van delicten
cognitieve fouten
juridische classificatie versus persoonlijke inschatting
Meten is weten? Jeugdcriminaliteit in beeld (3)
• Belang en effect van methode
o
Selectie-effecten
• Over- versus ondervertegenwoordiging bepaalde groepen
o
Sociale wenselijkheid
• gevoel van privacy
• gevoel van schaamte t.a.v. onderzoeker
• (on)wenselijkheid van het gedrag in kwestie
• Resultaten mee beïnvloed door methode
Verklaringen delinquent gedrag bij leerlingen secundair onderwijs
in Vlaanderen
JOP-monitor 3
JOP-schoolmonitor
2013
Beroep moeder (ref. cat: white collar)
.079*
.027
-.035
.019
.106***
-.055**
-.020
-.033
Afkomst (ref. cat: autochtoon)
-.052
-.007
-.047
-.061
.257***
.040*
-.130***
.288***
.074
-.117*
-.005
-.203***
.006
.001
-.134***
-.018
-.190***
-.005
Sociodemografische kenmerken
Geslacht (ref. cat: meisje)
Leeftijd
Beroep vader (ref. cat: white collar)
School gerelateerde factoren
Tso/bso (ref. cat: aso/kso)
Relatie met leerkrachten
Spijbelgedrag
Familiale factoren
Relatie met vader
Opvolging door vader
Relatie met moeder
Opvolging door moeder
Gescheiden ouders (ref. cat: ouders nog samen)
Conclusie
• Weg met zelfrapportage onderzoek?
o
o
o
‘naakte cijfers’ bestaan niet
Nauwe band tussen methode en resultaten
Geen ‘ja’ – ‘neen’ antwoorden mogelijk
• Groot belang en relevantie blijft
o
o
o
Beperkingen officiële statistieken
Verklaringen voor delinquent gedrag
Constante methode: vergelijkingen mogelijk
Download