Van meten naar verbeteren

advertisement
Van meten
naar
verbeteren
Marthijn Laterveer
Plv. Directeur LOC
2 juni 2010
Kwaliteitskader
• Basis: kwaliteit van leven
• Breed gedragen: aanbieders,
verzekeraars, cliënten, personeel
• Vooral uitkomsten zorg
• Cliënt centraal, maar inclusief wat nodig
is voor medewerkers en management
Meten
• Afspraken over meten van kwaliteit
• CQ-index voor klantervaringen
• Eigen metingen voor zorginhoudelijke
zaken
• Geeft samen foto kwaliteit zorg
• Spiegelinformatie t.o.v. andere organisaties
• Hoofddoel: verbeteren
Transparantie
• Meten en transparantie doelen op zich
• Overheid stuurt vooral op transparantie
(KiesBeter en Jaardocument)
• Op orde krijgen processen
• Aanvullende eisen van o.a. verzekeraars
(certificering)
Samen verbeteren
• Cliënten, hulpverleners en managers
hebben andere invalshoek
• Maar maken samen de zorg
• Verbeteren kan alleen samen
• Vraagt ook om analyse
• Alle perspectieven bekijken
Methode
• Daarom: methode om te verbeteren
• Gezamenlijk project ActiZ, BTN, LOC,
Sting, Verenso, V&VN
• Samen met Perspekt (PIA)
• Uitkomst: methode om in één dagdeel
samen verbeterplan te maken
Hoe werkt het?
• Manager, kwaliteitsmedewerker,
verzorgende, verplegende,
cliënt(enraad), arts komen bij elkaar
• Onafhankelijke gespreksleider
• Eén dagdeel
Stappen
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat verstaat iedereen onder kwaliteit?
Presentatie uitkomsten metingen
Selectie uitkomsten in groepjes
Analyseren uitkomsten in groepjes
Inventarisatie globale oplossingen
Formuleren verbeterdoelen
Formuleren concrete acties
Maken vervolgafspraken
Ervaringen
•
•
•
•
•
Deelnemers erg enthousiast
Soms heel andere oplossingen
Oplossingen breder gedragen
Onafhankelijke begeleider nodig
Belangrijk te starten met analyse: we
denken al snel in oplossingen
Vervolg
• Methode aangemeld bij InVoorZorg
• Follow up in ontwikkeling
• Meer nadruk op verbeteren
einde
Download