Onderwijs en Onderzoek

advertisement
Onlosmakelijk met elkaar verweven?


ARHO
Europese ministers
Verbeteren kwaliteit onderwijs
 Verbeteren professionaliteit docenten
 Nieuwe kennis en inzichten beroepspraktijk
 Innovatie beroepspraktijk







Leren doen van onderzoek
Speciale manier kijken naar vraagstukken
Beter kritisch denken
Beter standpunten onderbouwen
Dieper in de stof
Eigen oplossingen ontwerpen


Stellen en proberen te beantwoorden van
vragen
Onderzoek is een ontdekkingstocht






Bewust onbekwaam
Juiste vragen stellen
PGO e.d.
Handboek en vragen
Nieuwsgierigheid/Verwondering
GEEN SLEUR
Studenten als
participanten
Research-tutored
Research-based
Nadruk op
onderzoeksproducten
Nadruk op
onderzoeksproces
Research-led
Research-oriented
Studenten als
toeschouwers








Alle beslissingen met oog op beide taken
Missie
Onderzoeksbeleid
Onderwijsvisie
Waardering verwevenheid
Financiën en personeel
Gemeenschappelijke belangen staf
Scholingskansen
Download