Document

advertisement
Noodzaak van onderzoek!?
Ton Quadt
Directie Veiligheid Rotterdam
Directeur
Overlast en drugs
Rotterdamse situatie
• 4000 verslaafden en 2700-4000 daklozen (?)
• Turbulente geschiedenis
•
•
•
•
•
Perron Nul
Spangen
Keileweg
Pauluskerk
Onderbouwing van de aanpak:
“Vissen in troebel water!”
Casus Keileweg
Hoeveel dames zijn er?
Wie zijn het?
Wie kent ze en doet wat met ze?
Wat is hun gedrag?
Veel, heel veel “gegevens”, geen informatie.
Waar zijn de onderzoekers?
Wijd en zijd bekend:
• Landelijke en lokale pers
• Landelijke en lokale politiek
• Bekend bij de bevolking, ver buiten Rotterdam
Vele invalshoeken:
•
•
•
•
Medische wetenschappen
Sociologie
Bestuurskunde
Recht
Waar zijn de onderzoekers?
Wat horen we wel?
• Onderzoek op de mm2
• Fundamenteel onderzoek
• Een reactief geluid
Wat hebben we nodig?
De universiteiten:
•
•
•
•
•
Opinierend onderzoek
Symbiose tussen de praktijk en wetenschap
Gretig op uitwerken scenario’s
Zoeken van de meet- en regeltechniek
Effectevaluatie
Overheid:
• Beleid-uitvoering-effect vraagt om onderzoek
• Meer interesse
• Niet alleen als paniekvoetbal
• Verplichte Maatschappelijk Effect Rapportage
Onderbouwing van de bewering?
De Keileweg
•
•
•
•
•
•
Adequate hulpverlening en de effectiviteit?
Vraagzijde van de straatprostitutie in beeld?
Overlevingsstrategieën van de vrouwen?
Bestuurlijk en strafrechtelijk instrumentarium?
Gezondheidsrisico en ontwikkelingsbelemmeringen agv overlast?
Waar zijn de vrouwen gebleven?
En meer.....
• Drugseconomie van Rotterdam
• Probleemcumulatie: scenario’s
• Sociale cohesie en maatschappelijke participatie
Tot slot
Vooral fundamenteel onderzoek, maar....
Meer praktijkgericht onderzoek
Zoek de samenleving op
Download