8e jaarlijks symposium Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en

advertisement
Directoraat-generaal
Dier, Plant en Voeding
Diensten van de Voorzitter
Sanitair beleid
Dieren en Planten
Contractueel Onderzoek
8e jaarlijks symposium
Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding
17 december 2015
Zaal Storck – FOD Werkgelegenheid
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
PLANTENGEZONDHEID:
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK
Programma
Simultaanvertaling FR/NL
08:30
Ontvangst
09:00
Welkomstwoord door de heer Willy Borsus, Minister van Middenstand,
Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (Fr/NL)
09:25
Inleiding door de voorzitter van het directiecomité van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Fr/NL)
09:40
Euphresco netwerk voor transnationale samenwerking (Fr)
Dr. Baldissera Giovani, Euphresco coördinator, European and Mediterranean Plant
Protection Organization(EPPO)
10:20
Aanwezigheid en verspreiding van fytopathogenen in België (Nl)
Ir. L. Van Herzele, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
10:50
Koffiepauze
11:20
Kennis is macht in de aanpak en beheersing van invasieve uitheemse
plagen en ziekten in de fruitteeltpraktijk (Nl)
Dr. T. Beliën, Proefcentrum fruitteelt vzw
12:10
Aspecten van onderzoek in bosbouwpathologie (Fr)
Dr. A. Chandelier, Centre wallon de Recherches agronomiques
13:00
Lunchpauze
14:20
Onderbouwing van risicoanalyses in de aardappelteelt door onderzoek
naar quarantainenematoden, fytoplasmen en Candidatus Liberibacter
solanacearum (Nl)
Prof. W. Wesemael, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
15:10
Aanwezigheid en evaluatie van risico’s in de aardappelsector, link met de
praktijk(centra) (Nl)
Ir. K. Demeulemeester, Inagro
16:00
Afsluitend woord door Dr. Philippe Mortier, Directeur-generaal van DG Dier,
Plant en Voeding (Fr/Nl)
16:15
Einde studiedag
Download