KCV – vertaling Oordeel docent: verwerkingsformulier, in te vullen

advertisement
KCV – vertaling
Oordeel docent:
verwerkingsformulier, in te vullen na lezing van een gelezen vertaling
Naam:…………………………………..
Uiterste inleverdatum: ……………………
Griekse/Romeinse Auteur:
Titel van de vertaling:
Oorspronkelijke titel:
Vertaald door:
Uitgegegeven door:
Jaar van Uitgifte ( en druk,indien vermeld):
Aantal bladzijden:
Aantal blz./per uur:
Genre:
Samenvatting van de inhoud :
>>>>> Zie achterzijde >>>>>>
Tot slot je eigen oordeel over dit boek:
Download