Batavia 1629 - Zeeuws Archief

advertisement
Batavia 1629
Nieuw leven in het onderzoek naar de
slachtoffers van de Batavia
Liesbeth Smits
Dr. E. Smits
Archeoloog- Fysisch Antropoloog
Universiteit van Amsterdam
Shipwreck galleries Fremantle
Opgraving Beacon island, 1963
Henrietta Drake-Brockman
Massagraf met 6 individuen (3 mannen, een baby, een kind en een juveniel individu)
Conservering
Resultaten skeletonderzoek
2,5
2
1,5
aantal mannen
aantal vrouwen
kind/onvolwassen
1
0,5
0
N=10
Franklin/Pasveer
Rachitis –
Engelse ziekte
Gezondheid
groeistoornissen
Niet-genezen schedelverwonding
peri mortem trauma
Genezen schedelverwonding
Blonde Aboriginals
Jan Pelgrom en
Wouter Loos: wat
deden zij in 1629 in
Australië?
aDNA onderzoek
Is er vermenging?
Erfelijk materiaal:
- Afstamming en
migratie
- Ziekten
- Geslachtsbepaling
kinderen
Reconstructie voeding stabiele
isotopen
Herkomst isotopen – gebied waarin men opgroeide
Gezichtsreconstructie: principe –
bij elke schedel hoort een eigen gezicht
Gezichtsreconstructie
Realistische
reconstructie
met haar,
wenkbrauwen,
baard
13e eeuw, Hillegonda van Brederode,
vrouw van ridder Willem I:
Hillegonda komt oorspronkelijk uit
Voorne, en was eerst getrouwd met
Costijn II van Renesse.
Het onderzoek naar de Batavia is nog
niet voorbij
• Nieuwe opgraving op Beacon eiland
• Onderzoek menselijke skeletresten naar
geslacht, leeftijd, gezondheid, herkomst en
genetische kenmerken
• Projecten o.a. in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam, afdeling
Archeologie
Download